BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 19 maja 2023r.

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 19 maja 2023r.

Hajnówka, dnia 15 maja 2023 roku

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

SAO.1510.1.2023

SAO.1510.2.2023

BRM.0005.1.2023

Pan Marcin Bołtryk - Zastępca Przewodniczącej Komisji

Pani Helena Kuklik - Członek Komisji

Pan Jerzy Charytoniuk - Członek Komisji

Pani Małgorzata Celina Zaborna - Członek Komisji

 

ZAWIADOMIENIE

o terminie posiedzenia Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

Zwołuję na dzień 19 maja 2023 roku, godz. 15:30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Hajnówka ul. A. Zina 1,
sala konferencyjna nr 12 parter budynku
.

Tematem posiedzenia komisji będą projekty uchwał dotyczące:

  1. Skarga SAO.1510.1.2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka, dotyczy blokowania na forum,

  2. Skarga SAO.1510.2.2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka, dotyczy nieudzielenia odpowiedzi,

  3. Wniosek BRM.0005.1.2023 – w sprawie wypracowania stanowiska wraz z uzasadnieniem odnośnie utworzenia „Jadłodzielni”.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Aniela Kot


Data wytworzenia: 2023-05-16 11:06 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-05-16 11:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska