BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 października 2023 r.

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 października 2023 r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 25.10.2023 roku

SAO.1510.15.2023

BRM.0004.39.2023

ZAWIADOMIENIE

o terminie posiedzenia Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

W związku ze skargą na Burmistrza Miasta Hajnówka oznaczoną SAO.1510.15.2023  dot. przygotowania uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Hajnówka oraz wnioskiem oznaczonym BRM.0004.39.2023 w sprawie poddanie pod obrady Rady Miasta Hajnówka planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka informuję o miejscu i terminie posiedzenia Komisji jak niżej:

miejsce posiedzenia: 17-200 Hajnówka Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 Sala ślubów (parter budynku)

termin posiedzenia: 26 października 2023 roku godz. 15.30.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-10-25 11:04 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2023-10-25 11:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska