BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

RADA MIASTA HAJNÓWKA

 

Hajnówka, dnia 27.09.2023 roku

SAO.1510.9.2023

SAO.1510.10.2023

SAO.1510.11.2023

SAO.1510.12.2023

ZAWIADOMIENIE

o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

W związku ze skargami na Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawach:

  1. braku odpowiedzi na wniosek mieszkańca w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej objęcia wszystkich drzew w mieście szczególną ochroną (skarga oznaczona SAO.1510.9.2023),

  2. braku odpowiedzi na wniosek mieszkańca w sprawie realizacji uchwały nr XLV/367/23 Rady Miasta Hajnówka w z dnia 31 maja 2023 roku (skarga oznaczona SAO.1510.10.2023),

  3. braku odpowiedzi na wniosek mieszkańca w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Hajnówka (skarga oznaczona SAO.1510.11.2023),

  4. promocji i reklamy wyrobów alkoholowych (piwa) przez miasto (skarga oznaczona SAO.1510.12.2023),

informuję o miejscu i terminie posiedzenia Komisji jak niżej:

miejsce posiedzenia:

17-200 Hajnówka Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 sala konferencyjna nr 12 parter budynku

termin posiedzenia:

24 październik 2023 roku, godz. 15.00.


 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Otrzymują:

  1. Skarżący.

  2. Burmistrz Miasta Hajnówka

  3. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

Do wiadomości:

Mieszkańcy Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2023-09-29 11:16 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-09-29 11:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk