BIP UM Hajnówka

Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby

Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j. z dnia 2021.10.25) Miasto Hajnówka ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 maja 2022 roku.

  1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w 2022 roku dla przedszkoli wynosi – 13.824,26 zł.
  2. Statystyczna liczba dzieci ustalona na podstawie danych SIO wg stanu nadzień 30.09.2021 rok  wynosi – 576.

 


Data wytworzenia: 2022-05-24 10:07 Autor: Anna Pisawocka Data publikacji: 2022-05-24 10:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-24 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk