BIP UM Hajnówka

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Hajnówka, dnia 2006.02.07

 

 

 

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

W załączniku niniejszej informacji znajduje się wniosek o udostępnienie informacji publicznej (w sensie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1998 wraz z późn. zm.) nie znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka (art. 10 wyżej przytoczonej ustawy).

Wypełniony wniosek proszę dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro, pokój 219).

 

Informatyk UM Hajnówka

Jarosław Walesiuk


Data wytworzenia: 2011-07-26 15:47 Autor: Jarosław Walesiuk Data publikacji: 2006-02-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-26 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka