BIP UM Hajnówka

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2022)

Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2022)

ALEKSIEJUK JERZY - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
AWKSENTIUK MIROSŁAW - dyrektor, Ośrodek Sportu i Rekreacji
CHILIMONIUK MIROSŁAW - dyrektor, Park Wodny w Hajnówce
IWANIUK MARIUSZ - dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
KAZBERUK AGNIESZKA - dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna
KOT JAROSŁAW - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KUPTEL MARCIN - członek zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
LINK DARIUSZ - prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
ŁAPIŃSKI ANATOL - dyrektor, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
SADOWSKA BARBARA - dyrektor, Hajnowski Dom Kultury
SIENKIEWICZ-SUREL BARBARA - zastępca dyrektora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Data wytworzenia: 2023-05-15 14:16 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2023-05-15 14:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska