BIP UM Hajnówka

Informacja o wyniku przetargu Nr 4/2021

Informacja o wyniku przetargu Nr 4/2021

Hajnówka, dnia 10.09.2021 r.

    
INFORMACJA

    Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 września 2021 r. w lokalu Urzędu Miasta Hajnówka odbył się przetarg Nr 4/2021 ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. Jutrzenki, oznaczona numerem geodezyjnym 3458 o pow. 0,0949 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00025685/5.
Do przetargu zostały dopuszczone 2 osoby.
Osób niedopuszczonych - 0.
Cena wywoławcza wynosiła 58.000,00 zł + VAT (23%).
W przetargu osiągnięto cenę 71.000,00 zł + VAT (23%).
W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości jest Kolprint Piotr Kolada.

 


Data wytworzenia: 2021-09-13 09:09 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-09-13 09:09 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-13 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka