BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

Hajnówka 17.12.2012 r.


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 18 grudnia 2012 r. do 08 stycznia 2013 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
ul. F.Chemiczna 22 – lokal mieszkalny,


Data wytworzenia: 2012-12-17 10:06 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-12-17 10:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska