BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

Hajnówka, dnia 20.05.2013r.


INFORMACJA

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na okres 21 dni, od dnia 21.05.2013r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym w Hajnówce przy ul. M.J. Piłsudskiego 4 lokal nr C, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel (85) 682-64-51.


Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2013-05-21 13:17 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2013-05-21 13:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska