BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

Hajnówka 12.06.2012 r.


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2012 r. do 06 lipca 2012 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży:
ul. Os.Millenium 1 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,


Data wytworzenia: 2012-06-13 19:07 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-06-13 19:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska