BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

    Hajnówka 26.06.2012 r.


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 30 lipca 2012 r. do 21 sierpnia 2012 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży:
ul. Strzelecka/Rysia – nieruchomość niezabudowana,
ul. H.Sawickiej 1 – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
przeznaczonych do zamiany:


Data wytworzenia: 2012-07-26 22:19 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-07-26 22:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska