BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

    Hajnówka, dnia 19.09.2012r.INFORMACJA


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na okres 21 dni, od dnia 20.09.2012r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym w Hajnówce przy ul. M.J. Piłsudskiego 4 lokal nr A, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel (85) 682 64-51.
   


Burmistrz Miasta
Hajnówka
                            


Data wytworzenia: 2012-09-20 12:57 Autor: Wiesława Raczkowska Data publikacji: 2012-09-20 12:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska