BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości

  Hajnówka 20.01.2014 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 23 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości przyległej:
ul. Armii Krajowej – nr geodezyjny 1502/120 o pow. 0,0994 ha.


Data wytworzenia: 2014-01-21 13:59 Autor: Urszula Kazimiruk Data publikacji: 2014-01-21 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska