BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu

Hajnówka, dnia 15.11.2016r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Hajnówka zostanie wywieszony na okres 21 dni, od dnia 15.11.2016r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym w Hajnówce przy
ul.Armii Krajowej 32, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2016-11-15 13:53 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2016-11-15 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska