BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Hajnówka, dnia 07.10.2013r.    


INFORMACJA


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na okres 21 dni, od dnia 08.10.2013r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym w Hajnówce przy ul.J.Piłsudskiego 4, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel (85) 682-64-51.  


Burmistrz Miasta
Hajnówka


Data wytworzenia: 2013-10-07 15:36 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2013-10-07 15:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska