BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 14.10.2016 r.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 14 października 2016 r. do 04 listopada 2016 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
- ul. E.Orzeszkowej 2/2 – lokal mieszkalny,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
- ul. Batorego 27 – lokal mieszkalny,

- Os.Millenium 2 – lokal mieszkalny.


Data wytworzenia: 2016-10-14 14:49 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-10-14 14:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska