BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 05.09.2013 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 09 września 2013 r. do 30 września 2013 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
ul. J.Piłsudskiego 4D – lokal mieszkalny.


Data wytworzenia: 2013-09-06 11:16 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-09-06 11:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-09-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska