BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Hajnówka 07.11.2017 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 08 listopada 2017 r. do 29 listopada 2017 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- ul. 3 Maja 33 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy.


Data wytworzenia: 2017-11-07 08:58 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2017-11-07 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska