BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Hajnówka 28.04.2015 r.


Burmistrz Miasta Hajnówka  działając na podstawie art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  podaje do publicznej  wiadomości,   że   w   siedzibie   Urzędu   Miasta   Hajnówka   zostanie  wywieszony   na   tablicy   ogłoszeń   na   okres   21   dni   tj.   od   dnia  28 kwietnia 2015 r. do 19 maja 2015 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
ul. Armii Krajowej 38- lokal mieszkalny.


Data wytworzenia: 2015-04-28 12:21 Autor: Urszula Kazimiruk Data publikacji: 2015-04-28 12:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska