BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych przy ul. Bielskiej

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych przy ul. Bielskiej

Hajnówka 21.10.2015 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 23 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r. wykaz nieruchomości:przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 

- ul. Bielska, nr geod. 499/9 o pow. 0,0277 ha – pod budownictwo mieszkaniowe,

- ul. Bielska, nr geod. 499/5 i 499/10 o pow. 0,0312 ha – pod budownictwo mieszkaniowe.


Data wytworzenia: 2015-10-21 10:57 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-10-21 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska