BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje o lokalach użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje o lokalach użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu

Hajnówka, dnia 29.11.2017r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Hajnówka zostanie wywieszony na okres 21 dni, od dnia 29.11.2017r. wykaz zawierający informacje o lokalach użytkowych w Hajnówce przy ul. 3 Maja 39 oraz ul. 3 Maja 37, które zostały przeznaczone do oddania w najem w drodze przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2017-11-29 12:36 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2017-11-29 12:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska