BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje o lokalu użytkowym

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu zawierającego informacje o lokalu użytkowym

Hajnówka, dnia 22.01.2014r.    


INFORMACJA


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na okres 21 dni, od dnia 22.01.2014r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym przy ul. 3 Maja 39 w Hajnówce, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta
Hajnówka


Data wytworzenia: 2014-01-22 14:09 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2014-01-22 14:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska