BIP UM Hajnówka

INFORMACJA z otwarcia ofert „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia placów zabaw, mebli, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania"

INFORMACJA z otwarcia ofert „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia placów zabaw, mebli, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania"

Hajnówka, dnia 2016.10.03

ZOK.271.2.2016

Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia placów zabaw, mebli, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania" wpłynęły następujące oferty:

 

1. KOBIS Paweł Wojtanowski

33-170 Tuchów, ul. Widok 16

Część 2: cena - 127.020,73 zł., termin dostawy - 5 dni, gwarancja - 36 m-cy

2. COM Michał Karczewski

03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8

Część 2: cena - 148.199,25 zł., termin dostawy - 10 dni, gwarancja - 24 m-ce

3. Centrum Informatyki ZETO S.A.

15-048 Białystok, ul. Skorupska 9

Część 2: cena - 181.270,02 zł., termin dostawy - 12 dni, gwarancja - 24 m-ce

4. Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 1/3

Część 1: cena - 150.431,44 zł., termin dostawy - 14 dni, gwarancja - 36 m-cy

5. PHU BAWI S.A.

15-399 Białystok, ul. Składowa 10

Część 2: cena - 156.367,25 zł., termin dostawy - 14 dni, gwarancja - 12 m-cy

6. PHU "SOBEX-NOWY"

17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 4/1

Część 1: cena - 120.419,00 zł., termin dostawy - 6 dni, gwarancja - 25 m-cy

Część 2: cena - 113.500,00 zł., termin dostawy - 3 dni, gwarancja - 25 m-cy

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Część 1 - 121.364,00 zł.; Część 2 - 121.320,00 zł.

 

Podane kwoty są wartościami brutto.


Data wytworzenia: 2016-10-03 10:19 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2016-10-03 10:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska