BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania z XVI sesji Rady Miasta Hajnówka – 29 czerwca 2016r.

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania z XVI sesji Rady Miasta Hajnówka – 29 czerwca 2016r.

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

XVI sesja Rady Miasta Hajnówka – 29.06.2016 r.

 

Interpelacja

Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. ponowił interpelację z sesji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie pustostanów – prosi o rzeczową odpowiedź

Powtórzę interpelację z dnia 30 marca, którą składałem w sprawie pustostanów, o którą odpowiedź prosiłem dwukrotnie, dostałem. I powiem tylko tak, proszę o urzędnicy nie wypisywali mi takich, że tak powiem, urzędowych wypocin, bo nie chcę tego nawet komentować. Powtórzę tą swoją interpelację. W związku z obserwacją, jak również wiedzą zaczerpniętą z rozmów z mieszkańcami zwracam uwagę na problem pustostanów w naszym mieście. Biorąc pod uwagę problemy naszych mieszkańców a jednym z nich jest brak mieszkań, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Ile obecnie jest pustostanów w mieście Hajnówka, od jakiego okresu stoją puste? Czy wśród pustostanów są ogrzewane na koszt miasta? Jeśli tak, to jakie są to koszta rocznie i ile jest takich pustostanów? Czy władze miasta opracowały kompleksowy program zagospodarowania pustostanów? Jeśli tak, proszę o dołączenie kopii do odpowiedzi. Jaki jest szacowany kwotoworocznie według określonych stawek, czynszów i opłat przyjęty przez Radę Miasta zysk utracony z tytułu prawomocnych najemców obecnych pustostanów? Podpowiem, że może być to 88 groszy za metr. Tak, jak w przypadku mieszkań socjalnych. Jeżeli będzie z tym problem, szacowania, w której strefie to rozliczać, to proszę przyjąć 88 groszy za metr, tak jak w przypadku mieszkań socjalnych. I liczę w tym przypadku, Panie Burmistrzu, że odpowiedź będzie rzeczowa, bo Pan się pod tym podpisuje.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Była jedna interpelacja Pana Macieja Borkowskiego odnośnie pustostanów... Na piśmie, tak? Dobrze, dobrze. Chcę tylko powiedzieć, szanowni Państwo, że te mieszkania, które pozyskujemy, naprawdę przekazujemy z marszu. Natomiast są oczywiście po drodze trudności różne, czy to sądowe, czy też wymagające remontu, ale teraz nie będę się rozwodził, dam odpowiedź dokładnie Panu, dobrze?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1a

Możliwości budowy mieszkań socjalnych z uwzględnieniem informacji na temat ewentualnej lokalizacji, sposobu finansowania oraz kosztów różnych projektów.

Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. informacja na temat pozyskanych lokali socjalnych w latach 2013, 2014, 2015.

Mamy tutaj takie koncepcje, możliwość budowy mieszkań socjalnych. Ja mam takie pytanie. W związku, w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkań, zaraz, w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Hajnówka na lata 2013-2017, był taki program, ten program zakładał, był to wieloletni program, ja przeczytam może, bo Państwo tego nie macie. „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej Hajnówka obejmuje elementy polityki kształtującej działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej członków wspólnoty samorządowej poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, gospodarstw domowych” – tutaj nie będę tego wszystkiego czytał. Drugi akapit: „Biorąc powyższe pod uwagę przy opracowaniu Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej Hajnówka na lata 2013-2017 przyjmuje się kontynuowanie celów polityki zmierzającej do racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Hajnówka ,polegającym na” – i tu pierwszy punkt – „zwiększeniu liczby lokali socjalnych.” I moje pytanie. Co z tym programem wieloletnim 2013-2017? My dzisiaj w drugiej połowie roku 2016 mówimy o możliwościach budowy, o koncepcjach, czyli ten program przyjęty w 2013 roku jak gdyby nie został zrealizowany, Panie Burmistrzu, to pytanie kieruję do Pana, co z tym programem?

Panie Burmistrzu, ale ja nie pytam o rok 2016, tylko ja się dopytuję, co z tym programem 2013-17? Dlaczego on nie był realizowany? Ja nie pytam o budżet na 2016, o którym nie ma tutaj wzmianki, ale jest kilka lat i dzisiaj my się zastanawiamy, czyli ten program nie będzie zrealizowany?

Panie Dyrektorze, Pan mówi, że nie całkiem zostanie zrealizowany ten program. W moim odczuciu ten program nie zostanie zrealizowany wcale. Pan mówi, że pozyskał, pozyskuje, tak, nie buduje, tylko pozyskuje, więc moje pytanie jest następujące. W 2013 do 2016 roku ile Pan pozyskał mieszkań socjalnych? Bo z moich informacji, jakie uzyskuję, to jest tych mieszkań na poziomie 42 lokali... No to ja się pytam, ile było 2013-2016?... No to proszę takie informacje na piśmie... Dobrze, bo z moich informacji wynika, że lokale są na poziomie 42 i program nie jest realizowany. Mówimy tu o budowie mieszkań. Ja bym zapytał o terminy budów tych mieszkań i proszę tak Pan tu i Przewodniczący i a zresztą nie będę tego mówił, bo wywołam burzę.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Szanowni radni, wiadomo, że w budżecie w tym roku nie znalazły się pieniążki na realizację tego, o czym mówił Pan radny Borkowski. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szanowni radni zgłosili takie wnioski do budżetu na 2017 rok i przy rozpatrywaniu budżetu te wnioski po prostu uwzględnić. Ja tylko mogę stwierdzić, że w tym roku takich środków na ten cel nie było.

Jeżeli można, jeszcze dwa słowa. Szanowni Państwo, przede wszystkim programy jakby się rozpoczynają właśnie w tej perspektywie nowego rządu i nie ma jeszcze dokładnie dokładnych wytycznych odnośnie właśnie nawet budowy tych mieszkań socjalnych. Jak tylko wszystko ukaże się, myślę że w jak najszybszym terminie przygotujemy odpowiednie dokumenty, aby również w terminie zająć się tymi sprawami.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – I też ja ze swojej strony chcę powiedzieć jeszcze, ma być program rządowy właśnie, też nad tym trzeba poczekać, mieszkanie plus. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Może nie będzie nam potrzeba jako gminie budowania tego, tylko z innych źródeł.

Odpowiedź Pana Anatola Łapińskiego – Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, proszę Państwa, otóż nie tak zupełnie, bo w sumie jeśli chodzi o ten punkt, jest on realizowany i mieszkań socjalnych przybywa. Nie jest tu powiedziane, że mają być wybudowane lokale socjalne, tylko tak, jak już mówi się w ustawie o ochronie praw lokatorów i tak dalej, lokale socjalne wydziela się z istniejącego zasobu. I tutaj nie tak, że mają być wybudowane, bo tak jak już rozmawialiśmy na komisjach, nie wybuduje się lokali socjalnych na wprost ze względu na to, że prawo budowlane tego typu budownictwa nie przewiduje. Lokale możemy wybudować komunalne a następnie wydzielić z tych wybudowanych lokali również zasób tak zwanych lokali socjalnych, w zależności od potrzeb. Nie tylko tutaj akurat, powiedzmy, tej części mieszkańców zasobów gminnych, ale również ze Spółdzielni, jak i budynków prywatnych. Natomiast, tak jak tutaj już Pan Burmistrz powiedział, tak jakby na dzień dzisiejszy w związku z zapowiedzią różnego rodzaju programów, w programach rządowych nowego rządu jest jakby taka potrzeba tutaj wyjścia naprzeciw i przygotowania pewnych dokumentów, pewnych koncepcji, by ewentualnie, jeżeli znajdą się środki finansowe, to oczywiście rozpocząć budowę, nie wiem, pierwszej części, tak jak tutaj zakładamy, paru mieszkań, następnej w zależności od możliwości finansowych gminy i oczywiście środków zewnętrznych, następną ilość mieszkań... Tak, ale tutaj jak zaczynaliśmy, to było mniej... W tej chwili akuratnie mam tych informacji... Ale to na piśmie Panu przedłożę.

Analiza oddziaływania uchwały w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości w mieście.

Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 3. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, przeczytam taki fragment a potem będzie pytanie. Treść uchwały została opublikowana na stronie Urzędu Miasta Hajnówka w zakładce biznes wsparcie dla biznesu. „Przedsiębiorcy byli informowani o możliwości skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta Hajnówka.” Dobrze, koniec kropka. Ile tych cyklicznych spotkań było? Ilu tych przedsiębiorców jest w takim razie? Panie Burmistrzu, my pomińmy już to, co było. Co dalej zamierzamy robić, aby ta informacja dotarła do przedsiębiorców? Otóż po ostatniej komisji, gdzie ten temat wspólnie z kolegą podnosiliśmy, pozwoliłem sobie popytać niektórych przedsiębiorców właśnie, czy coś na ten temat wiedzą. Nie wiem, może na złość, może ironicznie, po prostu nie wiedzą. Panie Burmistrzu, czyli tak, strona to jest za mało. Spotkania, które mówimy, że są cykliczne, na których przychodzi 6 radnych i 3 przedsiębiorców, prawda, to są żadne spotkania i nie dają żadnej informacji Może jakieś inne, może nie wiem, może wykorzystajmy nasze zaprzyjaźnione media, prawda, może zamiast, prawda, wywiadów na antenie z Panem Burmistrzem, gdzie Pani redaktor wyciąga wnioski, że ci, co głosują czasami przeciw, to są przeciwko temu, po prostu są za tym, by niszczyć miasto i są przeciwko rozwojowi miasta. To może zajmijmy się czymś konkretnym. Niech ta informacja do przedsiębiorców dotrze, ale nie na takiej zasadzie, że na stronie, prawda, w zakładce takiej i takiej. Proszę może zbadać poprzez ankietę, ile osób, ilu przedsiębiorców odwiedza tą stronę.


Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

 

Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 4. Ja mam tylko jedno pytanie. Jaki był koszt opracowania tego programu?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Żeby być bardzo precyzyjnym, damy odpowiedź na piśmie. Tak mi się wydaje w granicach 40 000... Dlatego damy na piśmie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 4

Wolne wnioski, zapytania

 

Bogusław Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 5. problem wysokich stopni w autobusach

Ciągle napływają do mnie informacje od mieszkańców, szczególnie w bardziej dojrzałym wieku, którzy proszą mnie, żeby przypomnieć o problemie wysokich stopni w naszych autobusach miejskich. Ja wiem, że ten problem już jest na etapie realizacji, więc tylko przypominam, zgodnie z wolą moich wyborców.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Bogdan Łabędzki. Wysokie stopnie w autobusie. Przy zakupie nowych trzeba po prostu...

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 5

 

Nr 6. długotrwała przebudowa ulicy Armii Krajowej

Panie Burmistrzu, ja bym chciał, żeby Pan na spokojnie, rzeczowo wytłumaczył mieszkańcom ulicy Armii Krajowej, przyległego osiedla, dlaczego ta przebudowa drogi trwa tak długo? Ja powiem szczerze, przez pierwszy miesiąc naprawdę stawałem w obronie tej inwestycji. Sam próbowałem wytłumaczyć, że spokojnie, poczekajmy jeszcze, że niebawem. Natomiast no, że tak powiem, przedłuża się to i chciałbym, żeby Pan sam nie mi wytłumaczył, bo ja już wiem, ale mieszkańcom tego osiedla.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Szanowni Państwo, przebudowa ulicy Armii Krajowej. Każda inwestycja to jest na pewno jakaś uciążliwość dla mieszkańców. Natomiast chcę powiedzieć, że ta inwestycja jest planowana zakończeniem na koniec sierpnia. Na nasz wniosek, szanowni radni, wykonawcy położyli 2 warstwy asfaltu, czego nie musieli to robić, bo przyjechaliby to akurat położenie asfaltu zrobić razem ze wszystkimi ulicami, które mają do zrobienia. Natomiast na naszą prośbę to uczynili, dlatego też na pewno zniwelowali naprawdę do maksimum te uciążliwości, które są, ja to widzę też. W szczególności z tych uliczek, które przylegają prostopadle do ulicy Armii Krajowej. Było dosypane żwirem, aby wyjazdy były po prostu takie normalne, dobre, natomiast przy tych opadach deszczu, które były akurat w Hajnówce 3 razy, niestety, ten żwir został wymyty i była uciążliwość, która została naprawiona na drugi dzień, Dlatego dzisiaj mogę tylko przeprosić w imieniu własnym chyba i wykonawcy natomiast naprawdę robią wszystko, co w ich sile i mam nadzieję, że nie będzie koniec sierpnia a troszkę wcześniej.

 

Nr 7. Mieszkańcy również mojego osiedla proszą, by w trakcie przebudowy tego odcinka Armii Krajowej przy Policji pomyśleć, by tam zlokalizować jedną z ławeczek dla odpoczynku.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ławeczka przy Policji, wniosek zasadny, na pewno zostanie ustawiona.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7

 

Nr 8. Doszły do mnie informacje, że może się zmienić struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej. Czy jest to prawda? Czy faktycznie ma to stać się biblioteka powiatowa? Jeżeli to ma być biblioteka powiatowa, to na jakich zasadach ma to się odbyć?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Biblioteka, status, czy będzie powiatową? Na pewno statusu nasza biblioteka nie zmieni. Będzie dalej biblioteką publiczną. Natomiast jest wniosek od Starostwa Powiatowego w Hajnówce, aby obowiązek jakby zadań powiatowych przejęła nasza Biblioteka. To zrobiły już niektóre biblioteki w województwie podlaskim, natomiast my jeszcze się wstrzymujemy. Oczywiście, to będzie za porozumieniem stron i za jakąś odpłatnością, gdyż przede wszystkim te prace będą związane na pewno ze sprawozdawczością, ze spotkaniami z bibliotekami gminnymi, ale to też, mi się wydaje, będzie na plus. Przejęliśmy niedawno bibliotekę pedagogiczną i myślę to również z korzyścią dla i miasta Hajnówki, ale również tej biblioteki. Chcę powiedzieć, będąc jeszcze Wicestarostą, próbowaliśmy ten temat zaczepiać. On powraca na wniosek i Wojewody, i Marszałka.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8

 

Nr 9. Mieszkańcy, właściwie użytkownicy działek przy ulicy Elektrycznej pytają, kiedy nastąpi utwardzenie tego fragmentu drogi, bo kolejne terminy są odraczane i ta droga dojścia od ulicy Elektrycznej do działek nadal jest drogą gruntową.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Utwardzenie do ogródków. Jeszcze raz się przyjrzę tej sprawie i postaramy się jak najszybciej ten temat załatwić.

 

Nr 10. ankieta wśród pracowników jednostek miejskich czy faktycznie byli zastraszani, czy były naciski – w sprawie Puszczy (dot. wypowiedzi z poprzedniej sesji Pani J. Łapińskiej)

Na koniec mam, tak jak zaczynaliśmy tematem Puszczy Białowieskiej, tak w sumie na koniec chcę zaproponować nam takie wspólne działanie. Proszę Państwa, na sesji 25 maja 2016 roku, nie wiem, czy mogę używać tego nazwiska, mogę, bo to w protokole będzie, Pani Joanna Łapińska stwierdziła, że w naszym mieście mogą być ograniczone wolności obywatelskie, szczególnie wśród pracowników instytucji miejskich i samorządowych, przez naciski, które uniemożliwiają zabieranie w publicznej dyskusji, zabieranie głosu przez pracowników instytucji miejskich i samorządowych. Jest to dosyć duże oskarżenie, zakończone stwierdzeniem, że „co często się zdarzało”. Ja to cytuję, „co często się zdarzało”. Ja mam taki wniosek, żebyśmy jako miasto, znaczy Pan Burmistrz będzie musiał to zrobić, przeprowadzili ankietę wśród pracowników Urzędu Miasta oraz zakładów i placówek podległych miastu, czy faktycznie pracownicy tych instytucji, tego Urzędu, tych zakładów faktycznie byli naciskani w jakikolwiek sposób w sprawie Puszczy Białowieskiej. Pani Łapińska twierdzi, że „co często się zdarzało”, więc no chyba takie, coś na ten temat wie. Jeżeli w wyniku ankiety okaże się, że takich nacisków nie było, wtedy proponuję, aby Pan Burmistrz zawezwał Panią Joannę Łapińską przynajmniej do przeprosin, czy to będzie, czy to będą przeprosiny dobrowolne, czy też to będą przeprosiny zasądzone przez sąd. Ale myślę, że tej sprawy nie możemy zostawić w taki sposób. Oskarżenie nas o to, że, czy władz miasta wykonawczych, czy nas jako Rady o to, że jakieś naciski stosujemy na pracowników, którzy nie mogą swobodnie wyrażać swojej opinii na temat Puszczy Białowieskiej. Myślę, że to trzeba rozwikłać ten problem.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Odnośnie przeprowadzenia ankiety odnośnie nacisków w Urzędzie, w urzędach, czy w Urzędzie Miasta, czy w jednostkach podległych, chcę oświadczyć, że my takich nacisków na pewno nie używaliśmy w stosunku do pracowników. Każdy swoje zdanie mógł wypowiedzieć, natomiast z rozmów w ogóle mogę zagwarantować Państwu, że w Urzędzie za tym stanem, co jest w tej chwili w Puszczy Białowieskiej, na pewno są przeciwni. Czy to zrobimy, po prostu nad tym tematem się pochylimy.

 

Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 11. dalsze losy przekazanej działki PUK-owi z przeznaczeniem na budowę mieszkań (co się dzieje, czy trwa postępowanie, etc.)

Podczas XII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 10 lutego 2016 roku została przekazana do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych działka położona w Hajnówce przy ulicy Żabia Górka o numerze geodezyjnym 1014/41, o powierzchni niecałe 0,5 hektara z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Podstawowym celem przekazania wyżej wymienionej działki była potrzeba pozyskania na budowę ze środków zewnętrznych, które mogła pozyskać tylko PUK. Takie było tłumaczenie, prawda? Więc proszę Pana Burmistrza o poinformowanie radnych, jak mieszkańców Hajnówki, o dalszym postępowaniu. Czy taki wniosek został złożony? Czy została przyznana dotacja? Czy to trwa jeszcze? Czy już możemy coś wiązać z tym funduszem?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Mironczuk, teren pod zabudową na Żabiej Górce przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Chcę Państwa poinformować, że wniosek został złożony, został przyjęty, zweryfikowany w pierwszej części. W tej chwili trwa weryfikacja kolejna. Oczywiście tam poproszono o uzupełnienie określonych dokumentów, które nie tylko w PUK-u się znajdują, ale również w naszym Urzędzie i na to mamy 2 tygodnie, znaczy PUK ma 2 tygodnie na uzupełnienie tych braków w dokumentacji i zostanie to uzupełnione. Także wniosek jest w trakcie realizacji.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11a

 

Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 12. powołać Hajnowską Radę Seniorów

Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

Wniosek nr 1/06/16

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia w gminach tzw. Gminnych rad seniorów. Stosownie do nowego przepisu art. 5c rady gminy, z własnej inicjatywy, lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

W jej skład mogą wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Rady gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, zapewniając sprawny sposób działania oraz wyboru członków gminnej rady seniorów.

Powołanie tego typu ciała i wspieranie oraz uważne „słuchanie ich głosu” z pewnością może okazać się niezwykle pomocne w prowadzeniu adekwatnej i zrównoważonej miejskiej polityki senioralnej.

Tworzenie gminnej rady seniorów powinien obejmować cztery etapy:

Etap 1: konsultacyjno-inicjatywny,

Etap 2: powołanie gminnej rady seniorów i nadanie jej statutu,

Etap 3: przeprowadzanie wyborów do gminnej rady seniorów,

Etap 4: rozpoczęcie działalności przez gminną radę seniorów.

Biorąc pod uwagę wymienione przeze mnie argumenty zwracam się do szanownej rady o powołanie Hajnowskiej Rady Seniorów.

Podpisano Karol Nieciecki

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Nieciecki proponuje powołanie Rady Seniorów. Chcę przypomnieć, szanowni Państwo, że jest bardzo fajne Stowarzyszenie III Wieku... Jest Związek Emerytów i Rencistów, ale jeżeli będzie taka wola jeszcze pewnej grupy, również się można nad tym zastanowić.

 

Nr 13. jakość dróg oddawanych do użytku

Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

Wniosek nr 2/06/16

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców i przedsiębiorców miasta Hajnówka chciałbym zwrócić uwagę pana Burmistrza na jakość dróg, które oddajemy do użytku. W procesie przygotowania drogi do wylania asfaltu droga powinna być nawieziona żwirem lub kruszywem, a nie śmiećmi w postaci (worków foliowych, bitych talerzy, puszek czy kamieni wielkości zamkniętej dłoni dorosłej osoby). Cały ten zabroniony proceder uprawia PUK a mianowicie wywozi na drogi gruz z pozysku, za który pobiera dodatkowo opłaty osób pozbywających się go. Firma, która jest chlubą pana burmistrza uprawia proceder na pograniczu prawa. Myślę ba a nawet jestem pewien, że żaden przedsiębiorca prywatny nie pozwoliłby sobie na coś takiego.

Dlatego też zwracam się z wnioskiem o kontrolę ulicy Sokolej, która jest niezbitym dowodem złej roboty.

Podpisano Karol Nieciecki”

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Sokola. Ta sytuacja, która wynikła na ulicy Sokolej, to jest również pewnie pokłosie i mojej decyzji. Na tej ulicy, wiadomo, jest teren mocno podmokły. Gdy nawieźliśmy żwiru na tej ulicy, okazało się, przychodzili mieszkańcy z prośbą, ażeby nieco utwardzić i wtedy poprosiłem po prostu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych o taką usługę, aby właśnie kruszywem, w którym, tak jak Pan radny mówi, również znajdowały się pewne no może odpady, które wiadomo, na placu się znajdowały, przy kruszeniu się dostały, natomiast wierzchnia warstwa, Panie radny Nieciecki, zostanie zabrana, bo jest w tej chwili za wysoko nawet nawieziona, tylko po to, żeby dla mieszkańców nie utrudniać życia przy wjeździe.

Odpowiedź na piśmie pod nr 13

 

Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 14. rozważyć możliwość wykonania dokumentacji technicznej i nawierzchni w ul. Zaułek Targowy.

Na naszą Komisję Infrastruktury Komunalnej i Samorządu zgłosił się mieszkaniec Zaułka Targowego z prośbą. Mieszkaniec ten prowadzi sklep rowerowy i serwis naprawy rowerów. I mówi, że do po prostu osoby, które przyjeżdżają, mają taki niesmak z tej uliczki. To jest uliczka niedługa, 150 metrów. Nawierzchnia jest piaskowo-żwirowa. I właśnie prosił on o możliwość wykonania dokumentacji technicznej nawierzchni ulicy Zaułek Targowy. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się w tej sprawie i było im obiecane, że nawierzchnia ulicy zostanie wykonana. Założyli też społeczny komitet budowy i przekazali do Burmistrza. I dlatego proszą, żeby to wykonać. Ty, bardziej, że ta ulica Zaułek Targowy leży przy ulicy Księdza Wierobieja. Jest to jedyna uliczka, która nie jest utwardzona, tym bardziej, że tam bardzo dużo mieszkańców, przyjezdnych i naszych z Hajnówki się porusza.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Puch, Zaułek Targowy. Oczywiście, odniesiemy się to przy próbie komponacji budżetu na 2017 roku i tą dokumentację techniczną spróbujemy po prostu wciągnąć do inwestycji.

 

Nr 15. Następne mam pytanie do Pana Burmistrza dotyczące ulicy Jaśminowej. Mieszkańcy zapytują się, jakie podjęto działania w celu wyeliminowania zalewania wodą posesji po intensywnych opadach deszczu, posesji położonej w niecce tej ulicy? Pismo w tej sprawie zostało przekazane do Burmistrza.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Jaśminowa, faktycznie, jak wiele uliczek w tym rejonie, była nawożona właśnie żwirem. Wysokość żwiru była już tak wysoka, że niektóre posesje zostały po prostu zalewane przy dużych ulewach i podjęliśmy decyzję, że przy niektórych posesjach ustawimy obrzeża chodnikowe, aby nie było przepływu wody na posesję. Natomiast docelowo również będę prosił szanowną Radę, oczywiście Pan Burmistrz będzie prosił, aby wpisać do budżetu na dokumentację. Dlatego, że tam jest potrzeba przerobienia pełnej kanalizacji i deszczowej, i wodociągowej.

 

Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 16. na jakim etapie jest wdrożenie systemu EZD, e-PUAP, profil zaufany

Chciałbym zapytać Pana Burmistrza o taką rzecz, w jakim okresie może zostanie wprowadzony system EZD w naszym Urzędzie, czyli Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją? W Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka są ujęte opinie pracowników Urzędu Miasta, z których wynika, że jedną z najważniejszych rzeczy do poprawy w funkcjonowaniu Urzędu, jest czas obsługi interesanta oraz wskazano złą komunikację pomiędzy organami wewnątrz placówki. Korzyści, jakie niesie ten system, są ogromne. Znacząco poprawi to funkcjonowanie Urzędu, przyniesie oszczędności. Ja powiem tylko krótko, wydrukowanie jednej kartki kosztuje około 10 groszy. Wysłanie listu to jest koszt około 3 złotych. To wszystko możemy pominąć za pośrednictwem EZD, jak również e-PUAP. Skrócenie czasu pracy nad załatwieniem sprawy, wszystkie czynności wykonywane w takim systemie są rejestrowane przez system. Po co ganiać na przykład tego naszego gońca do jednego radnego po kilka razy w miesiącu? Możemy to pominąć. Oszczędności z tego tytułu. Podniesie to standard świadczeń usług drogą elektroniczną, oszczędność czasu, załatwianie spraw urzędowych przez mieszkańców, jak i radnych w dowolnym miejscu poprzez platformę e-PUAP i profil zaufany. Dbanie o środowisko, aby wycofać dokumentacje papierową. Panie Burmistrzu, to są tylko takie wnioski, które ja wysnułem, ale również doczytałem się w Strategii Rozwoju, że, tak, Strategii Rozwoju, że urzędnicy również dostrzegają te problemy. Szukanie dokumentu, bo gdzieś tam coś leży i tak dalej. Chciałem o to zapytać. Być może, być może taki system jest już wdrażany, o czym ja nie wiem, może Pan poinformuje o terminie zakończenia tych prac.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 16

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Borkowski Maciej o elektronicznym zarządzaniu dokumentów. Faktycznie, to już działa w niektórych urzędach. Różnie to działa, muszę powiedzieć, z tego względu, że niestety, pomimo wersji tej elektronicznej, również dalej krąży wersja papierowa i to oczywiście również no jakby podwaja koszty, bo przy samej obsłudze, przy zarządzaniu elektronicznym wprowadzić dokumenty drogą elektroniczną to już wymaga dodatkowego pracownika, także. Natomiast samo dotarcie do Państwa radnych chyba nie ma problemu jeżeli chodzi o dokumenty z Urzędu Miasta. Ale oczywiście, tu Pan Sekretarz być może mnie wesprze. Przeanalizujemy i odpowiemy... Dobrze, na piśmie również.

 

Nr 17. pomieszczenie socjalne pracownikom urzędu

Panie Burmistrzu, skoro jestem również przy urzędzie, warto by było wspomnieć, pomyśleć o pomieszczeniu socjalnym dla pracowników Urzędu Miasta. Mamy XXI wiek. W te upały, II piętro, każdy urzędnik, jak każdy normalny człowiek, potrzebuje zjeść. Te zapachy się rozchodzą, tak, bo jest gorąco. Jedzenie, kawa, herbata stoją przy dokumentach, O nieszczęście długo nie trzeba, ale przede wszystkim komfort tego urzędnika, który spokojnie pójdzie zje, wypije kawę, odpręży się. Chociaż często narzekam na tych urzędników, ale to nie jest tylko tak, że ten Borkowski to tylko narzeka na nich. Ale dostrzegam to, także, Panie Burmistrzu, gdzieś tam troszkę dwa piętra niżej podobno są jakieś tam posunięcia, tak, żeby takie, tak słyszałem, żeby takie pomieszczenia socjalne były. Proszę również pomyśleć u siebie.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pomieszczenie socjalne dla pracowników. Panie radny Macieju, tu już jest problem. Po prostu mamy kłopoty w ogóle z pomieszczeniami. Trzeba pamiętać, że w tym budynku mieści się 3 urzędy. To jest po prostu niespotykane w skali nawet kraju, gdzie Starostwo, Urząd Gminy, Urząd Miasta są w 1 budynku Chcę powiedzieć, że podczas różnych kontroli musimy jakby pacyfikować swoich pracowników do innych pokoi, a więc dublować nawet inne wydziały po to, żeby opróżnić pokój i dać możliwość kontrolującym. Może wejdzie kiedyś w rachubę dobudowa piętra, ewentualnie przeniesienie do innego budynku któregoś z urzędów. Naprawdę, pracowników nie jest za dużo, ale jest ciasno... To będziemy pracować nad tym zapytaniem... Na samym dole winda. Też musimy zrobić to ukłon w kierunku osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17

 

Nr 18. Chciałbym, zapytać również, Panie Burmistrzu, to jest od mieszkańców, którzy się już niecierpliwią, co z sygnalizacją świetlną na ulicy 3 Maja z Armii Krajowej?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Sygnalizacja świetlna na 3 Maja. Chcę powiedzieć, że dokumentacja już jest gotowa. Ze względu, że nie mamy zapisanych 50 % środków na tą inwestycję, bo to będzie inwestycja wspólna z Zarządem Dróg Wojewódzkich, będzie robiona w przyszłym roku, z tym że po ustaleniach ostatnich z Dyrektorem Sulimą jest takie, że wszystkie materiały zostaną zakupione i na początku roku będzie to inwestycja realizowana.

 

Nr 19. Przydałaby się ławeczka na Żabiej Górce, na tej drodze, od Rakowieckiego.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Żabia Górka, ławeczka, jest taka potrzeba. Plus na ulicy Dowgirda w kierunku właśnie ściany lasu również tam gdzieś tam pośrodku jest potrzebna ławka, ja dzisiaj też specjalnie objeżdżałem, aby, tych ławeczek sporo postawiliśmy, ale ciągle braki jakieś będą.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

 

Nr 20. ogradzanie placów zabaw

Czy można by było, to jest również spostrzeżenie mieszkańców, jak również spostrzeżenie moje, jestem ojcem dwójki dzieci, chodzę po tych placach zabaw. Warto by było te place zabaw ogrodzić jakąś siatką, aby te piaskownice to były piaskownice, a nie kuwety dla zwierząt, co się bardzo często zdarza. Mamy tych placów zabaw trochę. Warto by było o nie zadbać, zadbać o te nasze dzieci.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ogrodzenie placu zabaw. Muszę powiedzieć, Panie radny Macieju, że Pan jakby wyprzedził, bo to swoje pytanie, bo już ja rozmawiałem z Panem Dyrektorem, aby właśnie te place zabaw dla dzieci były ogrodzone. Nie tylko, że jest jakiś tam płotek i trochę dziur, gdzie i pieski chodzą, i załatwiają się, także na pewno to ten wniosek jest zasadny i będziemy to realizować.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20a

 

Nr 21. przejrzysty budżet, broszura podobnie jak jest w Słupsku,

Składam również taki wniosek, aby od następnego budżetu, czyli 2017, wprowadzić, wzorem innych nielicznych jeszcze gmin zasadę przejrzystego budżetu miasta dla mieszkańców w formie broszur, takich książeczek być może, na przykładzie tego, co za chwilę pokażę mieszkańcom, jak również radnym. Po prostu uważam, że każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej. I każdy mieszkaniec pewnie zastanawia się, skąd biorą się pieniążki w naszym budżecie, jak są wydawane te pieniążki, ile się przeznacza na oświatę, ile się przeznacza na oświetlenie, ile z budżetu idzie pieniążków na załatanie metra kwadratowego dziury w drodze? To też są pytania mieszkańców, którzy, które odpowiedzi oni powinni znać. Ile pieniążków przeznacza się na MOPS, na kulturę, na sport? To jest taka broszura. Pytałem również kilku swoich znajomych o opinię, aby wyrazili, co o tym myślą. To nie jest mój projekt, to jest projekt ściągnięty z innego miasta, ale myślę, że bardzo mądry. I osoby, do których padło to pytanie, stwierdzili, że to jest bardzo mądry pomysł. Ankieta internetowa w tym, zawarte w tym pytanie jest takie, że do mieszkańców ogółu, czy chcieliby wiedzieć więcej coś na temat budżetu, jak on jest ten, i 86 % ankietowanych mówi, że tak, że chciałoby, aby budżety miast, gmin były bardziej przejrzyste, bardziej dla mieszkańców, żeby nie było też różnych tam dopytań. To jest w takiej formie: Dowiedz się, ile kosztuje nasze miasto. To jest akurat budżet Słupska. I tak: Co nas najwięcej kosztuje? Może tak pokażę troszkę do kamery... Czy może nie do końca? Nie do końca. Nie do końca. Najważniejsze inwestycje sport. Wszystko w formie graficznej. Ja puściłem kilka egzemplarzy w obieg. Myślę, że każdy mieszkaniec zasługuje na to, aby o tym wiedział. To są drogi, oświetlenia. Wszystko w takiej formie, w takiej formie broszurki myślę, że przydałoby się w mieście u nas coś takiego zorganizować, wypuścić w kilkuset egzemplarzach, jak również na stronie internetowej, aby mieszkańcy widzieli, z czego się składa nasz budżet i na co wydajemy te pieniążki, na co Pan Burmistrz wydaje nasze pieniążki, bo to nie są pieniążki Pana Burmistrza, tylko to są nasze mieszkańców pieniążki. Myślę, że warto by było takie coś zrobić w naszym mieście. Nieliczne gminy mogą się tym pochwalić. Będziemy jedną z nielicznych.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Każda forma dotarcia do mieszkańca z informacjami, które są bardzo ważne dla miasta, które są uchwalane przez Radę, później Burmistrz realizuje, jak najbardziej zasadne. I droga elektroniczna, ale również poprzez taką broszurkę również można dotrzeć do wielu mieszkańców. Jeżeli uznamy, że to jest zasadne, również nad tym tematem się pochylimy. No trzeba pamiętać, że niby niedużo kosztuje, ale zawsze jakieś parę złotych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21

 

Nr 22. dofinansowanie wyjazdów orkiestry dętej

Kolejna rzecz, Panie Burmistrzu, orkiestra dęta. Wniosek, który wpłynął, dofinansowanie orkiestry, wyjazdu orkiestry do Niemiec. Chciałbym zapytać, jak został on rozpatrzony – pozytywnie czy nie? Ja osobiście, Panie Burmistrzu, jakiś tam czas temu, może 1,5 miesiąca, przychodziłem do Pana w sprawie orkiestry wyjazdu do Czech. Też tam Pan obiecał, że może się da te pieniążki jakoś tam w niewielkiej... Pozytywnie, tamten wyjazd do Czech, tak? Ok. Nie, nie, ja byłem u Pana, mówię tak, wyjazd teraz mamy do Niemiec, ale ja u Pana byłem z 1,5 miesiąca temu również o dofinansowanie wyjazdu do Czech, żeby tutaj się nie rozmydliło. Te sprawy, jak widzimy, jest ich dużo, tak, tych wyjazdów. Przeczytam parę słów może, wniosku, które Państwo radni no dostali wczoraj drogą mailową, a który trafił do Pana Burmistrza dnia 31 sierpnia 2015 roku od orkiestry. Myślę, że na podstawie tego wniosku każdy się ze mną zgodzi, że należy się pochylić nad tą orkiestrą, że zresztą ja sobie myślę, że wszyscy się zgodzimy, że nie wyobrażam sobie imprez bez naszej orkiestry dętej. Otóż tak, trzeci aspekt wpływający, przeczytam teraz wniosek z orkiestry, całego nie będę, bo jest tego dużo, ale każdy z radnych dostał ta informację na maila. „Trzecim aspektem wpływającym na wzrost budżetu na 2016 orkiestry jest pomoc w dofinansowaniu wyjazdów na przegląd orkiestr dętych organizowane poza granicami naszego miasta i kraju. Wyjazdy za granicę są jedną nagrodą oraz zachętą do gry w orkiestrze. Motywują do pracy uczniów, do regularnego uczęszczania nie tylko w próbach, ale przede wszystkim na występach w ramach wolnego czasu. Orkiestranci rocznie poświęcają około 40 dni wolnych tak zwanych – soboty, niedziele, ferie – gdzie jest to czas poświęcony orkiestrze, przede wszystkim grze na różnego rodzaju uroczystościach miejskich, religijnych, świętach państwowych oraz uroczystościach jubileuszowych, gdzie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za poświęcony czas. Są to 4 miesiące w roku, które młodzież oraz dorośli muszą zrezygnować z wolnych weekendów, wyjazdów rodzinnych, z odpoczynku, poświęcając ten czas, pracując społecznie, często w ciężkich warunkach – deszcz, słońce, mróz. Same dane przemawiają za tym, że powinno się nagradzać tych, którzy poświęcają się dla innych, czerpiąc jedynie satysfakcję z gry. Wyjazdy wpływają pozytywnie i motywująco oraz edukacyjnie, gdyż orkiestra może zmierzyć się w konkursach z innymi orkiestrami, podpatrując, jak inni grają, ucząc się zarazem od najlepszych.” Myślę, Panie Burmistrzu, że tu nic dodać, nic ująć, tylko trzeba się nad tą orkiestrą pochylić i jak najbardziej im pomagać. Są to małe dzieciaczki, same o siebie nie zadbają. Są to przede wszystkim, jak to nieraz niektórzy zarzucają, że gdzieś skądś, ale to są nasze, tak, hajnowskie.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Orkiestra Dęta. Szanowni Państwo, ja czasami odbieram, tak jak bym był przeciwnikiem orkiestry. Ja jestem chyba jednym z największych sympatyków tej orkiestry, bo byłem przy założeniu w ogóle i przy zakładaniu tej orkiestry dętej, która działa teraz przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ja pamiętam, ile było pieniążków ze Starostwa, ile było z początku z Urzędu Miasta i chcę powiedzieć, że podwoiliśmy, jako Urząd Miasta 100 %, bo to było na porządku 15 000, później 20 000, w tej chwili jest 30 000. Ja wiem, że to jeszcze jest za mało. Natomiast no trzeba próbować poszukiwać jeszcze wspólnie tutaj z Panią Jolą a także no z tymi, który po prostu zarządzają tam przy orkiestrze, dodatkowych zewnętrznych środków na ta orkiestrę, bo ta orkiestra jest nam bardzo potrzebna, jest chluba naszego miasta. I tu nie będę się rozwodził, po prostu potrzeba jest taka. A odnosząc się do dofinansowania do wyjazdu, Panie Macieju, byłem przekonany, że to chodzi o, że jeden wyjazd jest tylko do Niemiec, dlatego byłem już taki, tak mocno przekonany, że dofinansowanie jest, do Niemiec jest. Pochylimy się jeszcze raz z Panią Skarbnik nad dofinansowaniem do Czech, dobrze?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 22


Data wytworzenia: 2016-07-27 14:10 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-07-27 14:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska