BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z IX sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 28 października 2015 r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z IX sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 28 października 2015 r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z IX sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 28 października 2015 r.

 

Interpelacje:

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. dot. wsparcia finansowego Orkiestry Dętej

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

W sprawie zwiększenia budżetu miejskiego na rok 2016, na funkcjonowanie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Od wielu miesięcy dyrygent orkiestry pan K. R.* zabiega o zwiększenie kwoty w budżecie. Orkiestra jest godnym reprezentantem naszego miasta na licznych imprezach kulturalnych w naszym mieście oraz poza jego granicami. Liczba osób grających w orkiestrze zwiększyła się z 14 w 2010 r. do 49 w 2015 r. Druga grupa to ok. 20 uczniów nie grających, ale oczekujących na wolne miejsca.

Jak orkiestra ma funkcjonować przy zmniejszonym budżecie, gdy liczba orkiestrantów wzrosła 3,5 krotnie, a orkiestra boryka się z różnymi problemami, między innymi:

30-letnie instrumenty, które nie nadają się do gry

bardzo są potrzebne niskie instrumenty, jak puzony, tuby na które trzeba wydać 3-4 tys. zł

drugi aspekt to stroiki i oliwki do tłoków, bez tego instrument nie zagra

dodatkowo trzeba wymienić ustniki, futerały, poduszki

następnie zakup umundurowania oraz nowych koszul dla orkiestrantów

trzecim aspektem jest pomoc w dofinansowaniu wyjazdów na przeglądy orkiestr dętych. Wyjazdy zachęcają młodzież do pracy, budują pozytywnie i motywująco do pracy, gdy orkiestra może zmierzyć się w konkursach z innymi orkiestrami.

To tylko niektóre aspekty problemów, z jakimi boryka się dyrygent. Pan K. R. prosi o 40 tys. zł po to, aby istniała orkiestra. Bez naszej pomocy, prawdopodobnie za 5 lat orkiestry nie będzie. Ponadto podstawowym narzędziem pracy w orkiestrze jest instrument. Na starych instrumentach ciężko jest grać i dzieci się zniechęcają. Nie wspomniałam tu o wkładzie osobistym p. K., który jest nie tylko dyrygentem, nauczycielem, ale również konserwatorem, zajmuje się naprawą instrumentów oraz jest współorganizatorem niektórych projektów, z których korzysta młodzież.

Reasumując proszę o analizę i uwzględnienie w budżecie potrzeb orkiestry, pracując wspólnie na dobry wizerunek naszego miasta i regionu.

Podpisano Ewa Rygorowicz”

* treść interpelacji została zanonimizowana

 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. dot. wyborów do Rad Osiedli

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Interpelacja nr 1/10/15/KN

Szanowny Panie Burmistrzu należałoby przypomnieć, że zbliża się listopad a więc mija rok od wyborów samorządowych a zarazem termin ustawowy wyboru Rad Osiedla.

Rady osiedla są pierwszą i zarazem najlepszą szkołą samorządności.

Może przypomnę, że:

Rada Osiedla jest samorządową jednostką pomocniczą miasta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”

Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o zaspokojenie potrzeb wspólnoty jego mieszkańcom oraz współpraca w tym zakresie z samorządem miasta.

Śmiem twierdzić, że nie na rękę było naszemu burmistrzowi istnienie Rad Osiedla, bo po co ktoś jeszcze ma patrzeć naszej władzy na ręce i wytykać błędy. Nadmienić należy, że w tym roku burmistrz i szanowna Rada (a raczej jej część) czyniły starania aby powołać Rady Osiedlowe, a mianowicie ustalono nowy Regulamin Powoływania Rad Osiedlowych i ogłoszono konsultacje w internecie nt. wyboru Rad Osiedlowych, w których udział wzięło zaledwie kilka osób.

Pan burmistrz dobrze wie jak się manipuluje ludźmi aby osiągnąć zamierzony skutek, świadczy o tym także udział Pana Burmistrza w zebraniu osiedlowym dnia 20 05 2015 Osiedle Lipowa, zamiarem którego była konsultacja Regulaminu Wyboru Rad Osiedlowych, a nie uprawianie kampanii przedwyborczej, w trakcie której padały odpowiedzi następującej treści:

Wszystko zależy jaka opcja obejmie władzę w naszym kraju takie możliwości rozwoju będzie miała Hajnówka”.

Panie Burmistrzu niestety opcja do której Pan należy od ponad 30 lat, nie tylko obecnie nie objęła władzy, ale nawet jej nie będzie w Parlamencie (może Pan tego nie zauważył – to przypominam. Przypominam Panu także że jest Pan Burmistrzem Miasta Hajnówka, a nie członkiem jakiejkolwiek opcji politycznej, dlatego też podczas wyborów ogólnokrajowych powinien Pan zachować się jak na to przystało i nie agitować tak jak to miało miejsce na obchodach 3 Maja, czy podczas wizyty jednego z kandydatów na Prezydenta Polski w Białowieży.

Kończąc chciałbym uzyskać merytoryczną odpowiedź jak Pan rozwiąże problem, i powoła Rady Osiedla, aby miasto nasze mogło się rozwijać i realizować oddolne postulaty społeczne.

Podpisano Karol Nieciecki”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Nieciecki podnosi temat Rado Osiedlowych. Ja potem poproszę Pana Sekretarza. On powie, jak to wygląda. Natomiast też porusza Pan tematy polityczne. Nie jest tajemnicą, ja niejednokrotnie mówiłem, że ja uważam, że w wymiarze samorządowym niepotrzebna jest wielka partyjna polityka. Ja osobiście jestem przeciwnikiem partii politycznych w samorządach. I tak dla wiadomości, od dłuższego już czasu jestem bezpartyjny. I tak jak już niejednokrotnie mówiłem... Możliwe, ale ja, wie Pan... Ja wiem, co robię, ja wiem, co zrobiłem... Ale... Ja wiem, ja wiem, co mówię. Ja wiem, ja wiem, co mówię. Jeżeli mówię Panu, że jestem bezpartyjny i to wiem, co mówię. Nie angażuję się w tej chwili w politykę. Moja rola w ostatnich wyborach polegała przede wszystkim wspólnie z Sekretarzem, urzędnikami o przygotowanie i zorganizowanie właściwego przebiegu tych wyborów i nic więcej. Jeżeli Pan znajdzie jakiś dowód na to, że się angażowałem politycznie, to proszę bardzo. I nie ukrywam tego, dlaczego tak jest. Mam swoje wieloletnie doświadczenia.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Gminy Hajnówka udzielona na sesji – Powołanie Rad Osiedla, sami Państwo wiedzą, że dopiero uchwała ta jakby została uchwalona niedawno, stosunkowo niedawno. Natomiast po drodze mieliśmy też budżet obywatelski, referendum, wybory, wybory ławników i trudno było kumulować to w jednym czasie, żeby te wszystkie czynności wykonywać jednocześnie. Teraz po zakończeniu tych, jakby okresu wyborczego czy jak go nazywać, kalendarz nie został jeszcze ustalony, natomiast to w najbliższym czasie się te wybory do Rad Osiedla odbędą.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2

 

Nr 3. dot. serwisu urządzeń solarnych

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Interpelacja nr 2/10/15/KN

Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie niżej wymienionych zagadnień dotyczących serwisu urządzeń solarnych zainstalowanych na potrzeby mieszkańców miasta Hajnówka w 2014 r.

Jak wszystkim wiadomo urządzenia te od samego montażu były awaryjne i firma którą wyłoniono w ramach przetargu już nie istnieje. Oczywiście rozwiązanie jest proste, wyłonienia w drodze przetargu następnej firmy jako serwisanta, co wiąże się z dodatkowymi zbędnymi kosztami dla budżetu naszego miasta. Gwarancja na powyższe urządzenia trwa do 2020 r. To znaczy, że jeszcze przez pięć lat będziemy musieli płacić za błędy Pańskich urzędników lub Pańskie.

W związku z powyższym chciałbym uzyskać wyczerpujące i zasadne odpowiedzi na n/w pytania:

1. Na jakim etapie jest proces związany z dochodzeniem roszczeń od firmy, która wygrała przetarg na instalację?

2. Czy pracownicy Urzędu Miasta zażądali od firmy wygrywającej przetarg referencji?

3. Co dzieje się z wymaganym wadium w wysokości 100 000, które firma winna złożyć przed przystąpieniem do przetargu?

4. Czy firma obecnie serwisująca posiada wszelkie certyfikaty potrzebne do tego typu prac?

5. Czy prace serwisowe w ramach gwarancji będą prowadzone co rok aż do 2020 r. łącznie z wymianą anody antykorozyjnej?

6. Jaki jest okres gwarancji na lustra solarne, czyli panel kolektora słonecznego?

7. Czy firma obecnie serwisująca prowadzi tzw. książkę serwisową przypisaną do każdego urządzenia jeśli tak gdzie one się znajdują bo na pewno nie u użytkowników urządzeń?

Chciałbym także zaznaczyć i uświadomić szanownych Państwa, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i zasad przyznawania dotacji do tego typu urządzenia gwarancja na kolektory słoneczne powinna obejmować 10 lat.

Jeśli w budżecie naszego miasta brakuje pieniędzy na inne działania np. na piłkę nożną, lekkoatletykę, czy orkiestrę dętą... łatwo więc stwierdzić jak są wydawane pieniądze z tego budżetu i jaka jest jakość prowadzonej kontroli przez członków Rady Miasta zatwierdzając planowane i wykorzystane wydatki. Uważam, że istnieje potrzeba jak najszybciej wyciągnąć wnioski za taki stan rzeczy. Dlaczego takie sytuacje mają miejsce tylko u nas?

Podpisano Karol Nieciecki”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3

Wnioski, zapytania:

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 4. Chciałem się dopytać Pana Burmistrza, jak toczą się rozmowy na temat dworca kolejowego i do jakich celów będzie on służył?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Mironczuk podnosi temat dworca PKP. No proszę Państwa, jeżeli PKP próbuje czy myśli nawet o rozbiórce tego dworca, to ja myślę, niezależnie od tego, jak my ten budynek w przyszłości wykorzystamy, nie wolno nam do tego dopuścić. Dlatego też wystąpiliśmy z oficjalną propozycją do PKP, że my ten budynek przejmiemy, ale uzależniamy naszą decyzję od tego, jaka będzie wartość tego budynku. I jeżeli będzie już taka wycena szacunkowa, ja Państwa zapewniam, że taka informacja w pierwszym rzędzie tutaj do Państwa trafi i Państwa poinformuję o tym, jak sytuacja wygląda i że chcemy to kupić. I będziemy zastanawiać się, jak to wykorzystać. Bo na pewno, myślę że podzielacie Państwo mój pogląd, że nie wolno dopuścić do rozebrania tego budynku. Bo dzisiaj PKP wszędzie szuka oszczędności i rozbiera to, co niepotrzebne i to, za co trzeba płacić podatek od nieruchomości... No musiałbym sprawdzić, ale skoro finanse mi nie zgłaszają, to znaczy że nie ma, a jeżeli jest, to niewielki.

 

Nr 5. Następnie mam pytanie do Pana Przewodniczącego. Jak Pan zamierza wykorzystać moje informacje w temacie działalności Pana Burmistrza, którą zgłaszałem przy projekcie obywatelskim?

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 6. dot. upamiętnienia kluczowych dla rozwoju miasta Hajnówka osób

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

Wnoszę o analizę możliwości udziału Miasta Hajnówka w realizacji projektu upamiętnienia kluczowych dla rozwoju miejscowości w dwudziestoleciu międzywojennym postaci takich jak Adam Loret, Józef Jacuński, Stanisław Bułak-Bałachowicz oraz ks. Antoni Mioduszewski.

Ideą tego projektu będzie zaangażowanie Mieszkańców Hajnówki w działanie, które ma stać się symbolicznym gestem wdzięczności wobec twórców naszego miasta. Bez nich nie moglibyśmy dzisiaj wspominać dynamicznego rozwoju Hajnówki. Oni wyznaczali jej kierunki i realizowali własne marzenia o budowaniu Polski nawet z niczego. Warto uzmysławiać, szczególnie młodemu pokoleniu, jak wiele można zrobić kiedy na fundamencie wartości buduje się szlachetne przedsięwzięcia.

Oczekiwaniem grupy osób, które podejmują się realizacji tego celu jest zachęcenie Władz Miasta do współpracy. Może ona polegać na pomocy w odnalezieniu i odpowiednim przygotowaniu miejsc w przestrzeni publicznej, w których zostaną ustawione granitowe kolumny zwieńczone grawerem godła państwowego – Orła wzór 1919 z umieszczonym poniżej imieniem i nazwiskiem oraz rokiem urodzenia i śmierci wymienionych wyżej osób wykonanym z odlanych w mosiądzu liter.

Założeniem projektu jest umieszczenie wzmiankowanych kolumn w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszego. W mniemaniu pomysłodawców najlepszą lokalizacją dla upamiętnienia Adama Loreta byłaby przestrzeń w pobliżu bramy wjazdowej na teren dawnego tartaku (może zaaranżowanie miejsca przy fontannie?) Miejscem uzasadnionym dla lokalizacji pomnika poświęconego Józefowi Jacuńskiemu będzie z pewnością niegdysiejszy „zieleniec” mieszczący się obok skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. ks. Wierobieja (prawie bezpośrednie sąsiedztwo z terenem szkoły zarządzanej przez Pana Dyrektora). Stanisław Bułak-Bałachowicz mógłby zostać upamiętniony w pobliżu dawnej łaźni miejskiej lub na terenie pomiędzy nowym budynkiem Politechniki Białostockiej a Parkiem Wodnym. Natomiast chyba najbardziej uzasadnionym miejscem poświęconym ks. Antoniemu Mioduszewskiemu byłby teren przylegający do kościoła parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Realizacja budowli byłaby finansowana z dobrowolnych ofiar lub ze sprzedaży cegiełek. Umieszczony na bocznej płaszczyźnie napis” „Wdzięczni Mieszkańcy” zdaje się najlepiej uzasadniać taką formę zbierania funduszy.

Jeżeli Pan Burmistrz uzna, za możliwe udzielenie pomocy i wsparcia temu przedsięwzięciu będziemy bardzo wdzięczni. Do kontaktu w sprawach ustaleń merytorycznych wyznaczamy na tym etapie Pana Bogusława Łabędzkiego.

W imieniu pomysłodawców Bogusław Szczepan Łabędzki”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6

 

Nr 7. dot. upamiętnienia kluczowych dla rozwoju miasta Hajnówka osób

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

W związku z czynnościami podjętymi na polecenie Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka – dnia 9 września 2015 r., których celem było zapobieżenie występującemu w lokalu mieszczącym się w budynku przy ul. Armii Krajowej 40 zagrożeniu wnoszę o wyjaśnienie:

- czy z czynności podjętych tego dnia, po uprzednim (w dniu 8 września 2015 r.) umieszczeniu lokatorki w szpitalu, został sporządzony protokół, o którym mówi art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

- czy rzeczy lokatorki zostały spisane z natury i zabezpieczone?

- kto powołał i w jakim składzie komisję, która wykonała spis i zabezpieczyła rzeczy lokatorki pod jej nieobecność?

- gdzie te rzeczy zostały zdeponowane na czas nieobecności lokatorki?

- kiedy zostały lub zostaną wydane lokatorce?

Rozumiem, że sygnały Mieszkańców budynku, o którym mowa całkowicie uzasadniały podjęte działania. Mogę też przypuszczać, że stan lokalu faktycznie stwarzał zagrożenie. Jednak jak się wydaje nie była to sytuacja, w której powinno dojść do naruszenia prawa własności. Lokatorka w pełni je posiada, a będąc umieszczoną w szpitalu nie była w stanie zabezpieczyć swojego majątku. Mogła natomiast liczyć na działanie instytucji, która powinna budzić zaufanie jaką jest Urząd Miasta.

Mam nadzieję, że działania, o których mowa, zostały zrealizowane zgodnie z zasadami prawa i proszę o wyjaśnienia, które utwierdzą mnie w tym przekonaniu.

Podpisano Bogusław Szczepan Łabędzki”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7b

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7c

 

Nr 8. W związku z takimi naprawdę sygnałami niepokojącymi od mieszkańców, nie mogę niestety jutro uczestniczyć w Radzie Powiatu, a korzystając, że Pan Dyrektor Tomaszuk jest dzisiaj tutaj obecny, to zadam pytanie. Czy sytuacja, która niepokoi mieszkańców, no utrudnia zasadniczo im życie, związana z tym, że czasami na lekarza, który stwierdzi zgon osoby zmarłej, mieszkańcy muszą czekać wiele godzin, wiele godzin. Są przypadki 11 godzin. Są postępowania prokuratorskie, w których prokurator i policja czekają na lekarza kilka godzin. Wczoraj w Białowieży podobno od 16:00 do 22:00 trzeba było czekać, aż przyjedzie lekarz. Są przypadki, że prawdopodobnie niezgodnie z prawem, te ciało jest przewożone pod szpital, żeby lekarz mógł wyjść i stwierdzić ten zgon. To są sytuacje, które bulwersują. Ja pierwszy raz, kiedy usłyszałem o sytuacji, byłem przekonany, że to jakiś nieszczęśliwy wypadek przy pracy po prostu, no że się zdarzyło tak, nie wiem, ale że tak się nie zdarza. Natomiast okazuje się, że takie sytuacje, no wczoraj, wczorajsza sytuacja w Białowieży mnie jeszcze o tym dodatkowo przekonała. Od 16:00 do 22:00 czekano na przyjazd lekarza, który stwierdzi zgon zmarłego. Myślę, że Panie Dyrektorze, no takie rzeczy po prostu nie mogą się w cywilizowanym kraju dziać. Nie wiem, no proszę, proszę po prostu tak zorganizować pracę w swoim zakładzie, żeby takie rzeczy się nam nie zdarzały.

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce udzielona na sesji – Odpowiadając tutaj na pytania Pana radnego Łabędzkiego, trudno mi się ustosunkować do tej sytuacji zaistniałej w Białowieży. Nie wiem, dlaczego ten zarzut skierowany po prostu do Dyrektora Szpitala. Może wynika to z nieświadomości po prostu przepisów prawa, nieznajomości przepisów prawa. W związku z tym ja kilka słów może powiem na ten temat. Mianowicie, no troszkę bałagan prawny u nas w kraju funkcjonuje. Mianowicie no zgon stwierdza lekarz rodzinny, do którego dany pacjent jest zapisany. A więc w tym przypadku nie wiadomo, gdzie ten pacjent był zapisany, do którego lekarza. A w ogóle jest problem, jeżeli pacjent, pacjent niezapisany jest do żadnego lekarza. Przyjeżdża na przykład z Polski, niestety mu się umiera i nie ma stwierdzić komu, prawda, zgonu. My jako jednostka publiczna w związku z takimi problemami, bo czasem prokurator telefonuje, policja, no wysyłamy lekarza, wysyłamy lekarza, żeby stwierdził zgon, ale to jednak to bije na czas i możliwe, że taka podobna sytuacja była. Czasami jest postępowanie prokuratorskie jeszcze przy takim zgonie, w policji w związku z tym też są, prawda, opóźnienia. Swego czasu Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić instytucję koronera. Kronera, to jest, Starosta by powoływał właśnie koronera, który byłby opłacony przez, z funduszu, z budżetu powiatu i ten koroner by się zajmował tylko i wyłącznie stwierdzaniem zgonu. Ale to jednak to nie funkcjonuje, bo i lekarzy, prawda, nie ma i w budżetach powiatu również nie ma środków. Natomiast to jest jedyne, że tak powiem, rozwiązanie, które by załatwiłoby ten problem, dlatego że szpital jako podmiot publiczny nie jest wyłącznie odpowiedzialny po prostu za stwierdzanie zgonu.

 

Nr 9. Panie Burmistrzu, natomiast ja chcę tylko do tej tabelki ewaluacyjnej zwrócić taką uwagę, organizacja konkursów na najlepszego młodego przedsiębiorcę. Myśmy chyba tego nie mieli, tak? I mamy w tym miejscu wpisany konkurs dla młodzieży hajnowskich szkół ponadgimnazjalnych Młodzi Aktywni Skuteczni. Fajny konkurs, w ogóle jestem zadowolony, że funkcjonuje coś takiego w naszej przestrzeni. Natomiast to nie jest to, o co tutaj chodzi. Z kolei mam pytanie, czy wróci Pan do pomysłu konkursu na najmłodszego młodego przedsiębiorcę? Czy Pan do tego wróci?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Inicjatywa tutaj Pana radnego Łabędzkiego o tym, żeby zorganizować konkurs młodego przedsiębiorcy no jest bardzo interesująca. Ja nie widzę powodów, żeby tego nie robić. To, o czym Pan wspominał i co było już opisane w tej informacji, to był bardzo ciekawy projekt. My się bardzo z tego cieszymy, że nasza młodzież w Hajnówce ma ciekawe pomysły i te pomysły zostały zrealizowane. Będziemy to kontynuowali, bo z punktu widzenia budżetu nie wymaga to wielkiego zaangażowania finansowego, a z drugiej strony jest bardzo dobrym przykładem aktywności naszej hajnowskiej młodzieży, dlatego też no pomyślimy o tym wyróżnieniu dla młodych przedsiębiorców. No bo ja przypomnę, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców i aktywność gospodarczą, to od w zasadzie to od tego roku mamy początek tego wyróżnienia, tego hajnowskiego Quercusa, statuetki, która jest dziełem naszego hajnowskiego artysty Pana Perszki, statuetką, która się generalnie bardzo, bardzo podoba i to będziemy kontynuowali. Ale niezależnie od tego, no pomyślimy nad tym konkursem dla młodych przedsiębiorców.

 

Pan Tomasz Androsiuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 10. Dzisiaj byliśmy na Osiedlu Fabryka Chemiczna, oglądaliśmy inwestycję, która jest w tej chwili prowadzona. Z zewnątrz wizualnie wszystko ładnie wygląda, tylko dochodzą takie słuchy, że nienależycie jest tam wykonana, nienależycie jest wykonana podbudowa, jest nienależycie zagęszczona. Są też miejsca, gdzie dolna warstwa asfaltu powinna zawierać 4 centymetry a jest to zaledwie 1 centymetr. Teraz tak, inspektor nadzoru inwestorskiego jest z Oświęcimia. Nie wiem, tutaj mało kto go widział, czy tutaj w ogóle on się zjawił? Ja bym po prostu chciał, żeby te informacje zostały zweryfikowane. Bo jak wiemy, ta inwestycja będzie nas kosztować dużo, nie wiem, pewnie nie pamiętam dokładnie, to chyba było 1 700 000 w budżecie zapisane. Nie wiem, jaka tam cena będzie po przetargu. Również termin wykonania to był 30 wrzesień 2015. Tam wiem, że on został przesunięty. Czy jakieś tam kary będą nałożone na wykonawce czy nie? I jeszcze takie mam pytanie. Jaki jest okres gwarancji też po przetargu na tą ulicę?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Androsiuk, chodzi o ulicę Fabryka Chemiczna. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała firma z Gorlic, ale podwykonawcą, głównym organizatorem prac tutaj w Hajnówce jest firma hajnowska. Z tego się bardzo cieszymy. Rzeczywiście, tam pewne uchybienia w realizacji wyszły, ale ta warstwa, która była za cienka, została zerwana, zdjęta i jak dzisiaj widzieliśmy, jest kładziona warstwa już ścieralna. Tak samo jeżeli chodzi o inspektora nadzoru. Tutaj był przetarg nieograniczony. Wygrał ten inspektor nadzoru spoza Hajnówki, chociaż ja nie ukrywam, ja też bym wolał, no nie będę używał tutaj nazwisk, ale żeby to był sprawdzony inspektor nadzoru z Hajnówki. No niestety, jego oferta była mniej korzystna. A wyjaśnię, że ustawa o zamówieniach publicznych obowiązuje. Jest to schetynówka i bezwzględnie tego pilnujemy. Rzeczywiście, ten termin był zagrożony, dlatego na wniosek wykonawcy aneksowaliśmy umowę i będzie ona zakończona do końca tego miesiąca.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10

 

Pan Janusz Antipow – Mieszkaniec Miasta

Nr 11. Ja mam, szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja takie moje wystąpienie będzie takie monotematyczne, bo chodzi o orkiestrę. Praktycznie wszystko zostało powiedziane o orkiestrze, Wszyscy wiedzą, co orkiestra robi, jak wygląda, jak gra. Ostatnio był koncert, to też kilka osób było. Te sprawy finansowe, które są poruszane, które już zatwierdzone, jeśli chodzi o zwiększenie tych środków na działanie orkiestry, no każdy chyba tutaj z siedzących z Państwa otrzymał informację na temat finansowego takiego rozliczenia i zapotrzebowania na działanie i funkcjonowanie orkiestry, która liczy na dzień dzisiejszy, tutaj taki ukłon też może w stronę Pana Przewodniczącego Rady, który jest trenerem sekcji judo, ja też mam taką listę, gdzie na tej liście mam 49 orkiestrantów takich, którzy już przeszli ten etap takiego raczkowania, którzy potrafią grać i potrafią tworzyć orkiestrę plus jeszcze te 20 parę osób, które są w zanadrzu, bo brakuje im instrumentów. No Pan się tym chełpi, że Pan ma oczywiście jakieś tam osiągnięcia na skalę naszego Państwa, ale tutaj wejdźmy na ten nasz, znaczy do naszego miasta. No orkiestra jest taką młodziutką orkiestrą pod dyrekcją Pana Dyrygenta. Od 5 lat orkiestra gra, wszędzie ją widać, wszędzie ją słychać, wszyscy widzą. Nie każdy akurat chce w danym momencie głos zabrać, jeśli chodzi o orkiestrę, ale od wielu lat się mówi. Były głosy, dlaczego dla orkiestry nie dać kilka wejść darmowych na pływalnię, dlaczego orkiestry w jakiś sposób nie wyróżnić, wyróżnić w tym sensie, że coś tej młodzieży dać? Tam młodzież 2 razy w tygodniu po kilka godzin ćwiczy z dyrygentem, z jedną osobą. Ćwiczy tak, że osiągnięcia są. Owszem, są wyjazdy za granicę. Niektórzy tam się chwalą, a bo wysłaliśmy orkiestrę tu, wysłaliśmy tam. Prosty przykład – wyjazd do Niemiec. Pan Burmistrz dał 4 000, Starosta 4 000, ale następne 4 000 musiała orkiestra się złożyć, żeby dołożyć do autokaru, żeby tam pojechać i przez kilka dni grać. Tak samo był wyjazd na Litwę. Czy nikt tutaj z siedzących nie zauważy tego, że dla tych dzieciaczków, niektóre mają o taki wzrost, że należałoby się coś poza talerzem gorącej zupy po graniach na 11 Listopada, coś zafundować, nawet taką jakąś, nieważne jaką wycieczkę, żeby mogli sobie pojechać bez instrumentów, na luzie w formie jakiejś tam zapłaty za tą grę, za tą grę, którą właśnie umilają nam niektóre uroczystości. Wiele lat to funkcjonuje, bo od wiek wieków, ile Hajnówka istnieje, zawsze była jakaś tam orkiestra. Tak się złożyło, że znalazł się jeden człowiek, który wykonuje tą pracę, no ja nie wiem, no nie chcę też cytować klasyków hajnowskich, ale to, co on robi, to naprawdę jest wielką sprawa, bo każdy, każde takie dziecko, które przyjdzie do orkiestry, które weźmie instrument w rękę, to już jest duży plus, bo to dziecko już ma jakieś tam sukcesy. Po pierwsze, nie stoi pod kioskiem z piwem, nie grandzi gdzieś tam nic. Ono po prostu przychodzi i gra. Po tym ostatnim koncercie przyszło do dyrygenta chyba około 20 osób takich małych dzieciaczków, które chcą grać. No niestety, są odsyłani z kwitkiem, bo niestety nie ma instrumentów i nie ma jakiejś jeszcze osoby do pomocy, która by mogła w jakiś tam sposób jego wspomóc, tą po prostu działalność, którą wykonuje no kosztem teraz właśnie między innymi i rodziny. Także o orkiestrze wszyscy wiedzą, wszyscy tą orkiestra się chwalą, ale prosta sprawa no, wyróżnienia w formie jakiejś tam no nie wiem, nagrody, wyjazdu nie ma. Chcieliśmy kiedyś rozgraniczyć mażoretki od orkiestry, bo tutaj mamy też taką, już nie będę wchodził w szczegóły, otrzymaliśmy od Pana Burmistrza Zastępcy informację, że orkiestra hajnowska i mażoretki otrzymały w 2014 roku 48 830, gdzie de facto orkiestra otrzymała tak do dyspozycji 19 000 złotych. Więc miało być sprostowanie, bo to jest 13 marca 2015 roku pismo zostało wysłane, po dzień dzisiejszy odpowiedzi nie ma. Informacja taka o podziale środków, szerzeniu, upowszechnianiu kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek. No dostaliśmy jako orkiestra, ale dostaliśmy jako orkiestra i mażoretki. Gdzie jest ten podział? Czy te 7 000 tam z hakiem gdzieś tam po przecinku, czy to jest na orkiestrę, czy to jest na mażoretki? Jak to się dzieje, że nigdzie mażoretek nie ma ujętych, mażoretki działają i funkcjonują? To chwała im za to. Ale wypadałoby w jakiś sposób już tą sprawę załatwić, żeby to się nie ciągnęło tak z Rady na Radę i dalej każdy sobie nic z tego nie robi. A nie, nie chcę przedłużać, bo jest odpowiednia pora już do spania, a nie do, na jakieś prowadzenie debat, ale bardzo proszę się naprawdę zastanowić. Pan na przykład, Panie Przewodniczący, tłumaczy, że Pan ma tam około setki tych wszystkich sportowców, którzy zaczynają, którzy już tam weszli na tą drabinkę taką bardzo, bardzo wysoką. Tylko że proszę jeszcze dodać, że od każdej osoby Pan pobiera pieniążki... Pobiera Pan składki, gdzie tutaj dyrygent takich rzeczy nie robi. Bo wie, ile ludzie zarabiają, ile rodzice zarabiają. Nie stać ich nawet na kupno instrumentu. Ale tą orkiestrę prowadzi. Prowadzi naprawdę z niezłym wynikiem, bo orkiestra w Hajnówce zaczyna się liczyć już od kilku, kilku lat.

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 12. A teraz też. Dlaczego daliście taką odpowiedź? Na tamtej sesji Rady złożyłem, że dlaczego na skwerku świętej pamięci Dymitra Wasilewskiego nie stawiacie kwiatów, wianka, znicza? I daliście odpowiedź, że tylko sprzątacie i w tym roku sprzątnęliście 6 razy. I ja to pokazałem dla radnych, których spotkałem, którzy już nie są i oni mówią: Co to za skandal, ci dają oni odpowiedź? I też jeszcze dla 2 lekarzy pokazałem. I jeszcze pojechałem do Białegostoku i kardiologowi, i jeszcze innemu specjaliście pokazałem zdjęcie na komórce. To oni mówią: To taki pomnik oni stawiają? I tak nazywają skwerek lekarza?

 

Nr 13. A następna sprawa. Dlaczego też tak traktujecie? Wtedy zebraliśmy 600 podpisów, żeby jak najszybciej ogrodzić ten płot przy placu zabaw. I oddają odpowiedź z powrotem do komunalnej, że to jest komunalnej. Jak oni tak traktują nas tutaj mieszkańców? Bo jeszcze Panie mówią: Dlaczego jest napisane: Zakaz wprowadzania piesków? A my idziemy, piesek jest na tym i wchodzimy a psy bezpańskie biegają. To dlaczego o to nie dbają?

 

Nr 14. Mieszkańcy mówią, spotkali mnie: O już jedna ławka stoi na ulicy 3 Maja. Ale mówią: Dobrze, że stoi, tylko dlaczego bez oparcia stoi ta ławka? Bo my jako starsi Panie idziemy z laskami, siadamy, to my jak mamy na tej ławce siedzieć? Dlaczego taką ławkę postawili?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14

 

Nr 15. I mieszkańcy też jeszcze mówili: idziemy do lekarza rodzinnego na ulicę Białowieską i też idziemy ulicą Parkową. To dlaczego też nie ma ławek? Przecież my idziemy z laskami. Przecież my nie będziemy chodzili przez cały park. Bo też na tym parku też nie można usiąść i się oprzeć. No to jest tak.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14


Data wytworzenia: 2016-01-19 13:20 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-01-19 13:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska