BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XIII sesji Rady Miasta Miasta – 30 marzec 2016 r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XIII sesji Rady Miasta Miasta – 30 marzec 2016 r.

BRM.0003.2.2016

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XIII sesji Rady Miasta Miasta – 30 marzec 2016 r.

 

Interpelacje:

Radny Maciej Borkowski

Nr 1. dot. pustostanów w mieścieW związku z obserwacją jak również wiedzą zaczerpniętą z rozmów z mieszkańcami zwracam uwagę na problem pustostanów* w naszym mieście. Biorąc pod uwagę problemy naszych mieszkańców, a jednym z nich jest brak mieszkań zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– ile obecnie jest pustostanów w mieście Hajnówka i od jakiego okresu stoją puste?

– czy wśród pustostanów są ogrzewane na koszt miasta?

Jeśli tak to jakie to są koszty rocznie i ile jest takich pustostanów?

– czy władze miasta opracowały kompleksowy program zagospodarowania pustostanów?

Jeśli tak proszę o dołączenie kopii do odpowiedzi.

– jaki jest szacowany kwotowo rocznie wg określonych stawek czynszów i opłat przyjętych przez Radę Miasta „zysk utracony” z tytułu prawomocnych najemców obecnych pustostanów?

*Radny do pustostanów zalicza też budynek po biurowcu ZM „Hamech” przy ul. Armii Krajowej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Borkowski pyta o pustostany. Jeżeli są jakieś okresy przerwy, to tylko są, które te no wynikają z konieczności, bo świadomie nikt pustostanów nie trzyma. Ja mówię o pustostanach, o mieszkaniach, których właścicielem jest gmina. Jeżeli tylko jest mieszkanie do dyspozycji, to znaczy, że nie ma tam żadnego przydziału, możemy je przydzielić i osoby z tej listy, którą ustaliła komisja, wyrażają zgodę na przyjęcie takiego mieszkania, decyzja w tej sprawie jest niezwłocznie wydawana. Nie wiem, o jakich Pan pustostanach myśli, bo jeżeli są to mieszkania, których właścicielami są prywatne osoby, no to my za to nie odpowiadamy. Może się zdarzyć tak, że czasami ten okres jest trochę dłuższy, z różnych względów – mieszkanie zostało pozostawione, wymaga jakiegoś remontu dłuższego, wtedy to trochę trwa. Ale takiego bezpodstawnego przetrzymywania mieszkań z naszej strony nie ma.

Pan jak pyta o pustostany ja myślałem przede wszystkim o pustostanach mieszkaniowych. Rzeczywiście, ten budynek jest swojego rodzaju pustostanem. No Pan radny ma prawo nie wiedzieć, bo nie był Pan radnym poprzedniej kadencji, że przygotowywaliśmy się do tego, żeby pozyskać finansowanie, bo nie jest sztuką wziąć kredyt i zadłużyć bardziej miasto, i wyremontować ten budynek, tak? Szukamy pieniędzy zewnętrznych. W związku z tym, że był składany jeden projekt właśnie na szkołę nr 2 razem z tym budynkiem tak naprawdę nie mogliśmy dostać finansowania na szkołę nr 2 i musimy szukać innego sposobu na modernizację tego budynku, ponieważ tam w żaden sposób nie wykażemy tak zwanego efektu ekologicznego, ponieważ budynek ten jest nieogrzewany, na dzień dzisiejszy nie ma żadnego zanieczyszczenia środowiska dwutlenkiem węgla. Co wcale nie znaczy, że nie zastanawiam się ja i urzędnicy, jak ten problem rozwiązać i mam nadzieję, że najpóźniej w przyszłym roku znajdzie on swoje rozwiązanie. Także w tym sensie to tutaj ma Pan rację, Panie radny. O tym pustostanie, odpowiadając Panu, nie myślałem. Myślałem o mieszkaniach.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1a

 

Radny Janusz Puch

Nr 2. dot. uporządkowania posesji i działek na terenie miastaNa terenie miasta Hajnówka są działki i posesje, które od wielu lat nie są porządkowane i psują wizerunek naszego miasta, dlatego też na wniosek mieszkańców miasta składam ustną interpelacje dotyczącą podjęcia działań w celu poprawy wyglądu i estetyki miasta Hajnówka, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie działek prywatnych i nie tylko, które od wielu lat nie są sprzątane przez ich właścicieli. Dotyczy to między innymi terenów położonych wzdłuż rzeki Leśna przy osiedlu Lipowa w Hajnówce tj. od ulicy Miłkowskiego do ul. Stefana Batorego a także przy budynkach wielorodzinnych nr 81 i 89. Porastające tam trawy i krzewy tworzą tzw ”posusz”, który stwarza zagrożenie pożarowe i jest miejscem, gdzie tworzą się dzikie wysypiska śmieci. Wrzucane są różnego rodzaju odpady: butelki, pojemniki PCV, opony i inne części samochodowe, zużyte meble. Jest to miejsce gdzie mają schronienie różnego rodzaju gryzonie (myszy, szczury) i kleszcze. Taki stan rzeczy stwarza zagrożenie dla bawiących się tam dzieci z osiedla Lipowa.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Janusz Puch mówi o nieuporządkowanej nieruchomości. Te nieuporządkowane nieruchomości zwykle są to nieruchomości, których jest nieuporządkowany stan własnościowy. Bardzo często jest tak, tych współwłaścicieli, spadkobierców jest kliku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu i kiedy podejmujemy nawet próby uporządkowania od strony prawnej, my niejako z Urzędu, to bardzo często spotykamy się z zarzutami, z korespondencją z różnych części Polski, kto i dlaczego podejmuje takie działania. No bo te działania podejmujemy właśnie z tych względów, żeby spróbować ustalić właścicieli odpowiedzialnych. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zobowiązanie podatkowe, ale właścicieli, w stosunku do których można byłoby próbować egzekwować obowiązek uporządkowania nieruchomości. Ja nie muszę mówić, że przy naszym stanie prawnym bardzo często jest to niemożliwe. I Państwo niejednokrotnie widzicie takie nieruchomości, które w różnych częściach miasta są, są opuszczone, zaniedbane, wyglądają jak wyglądają. Gdyby istniał jakiś mechanizm prawny, który by umożliwiał w sposób prosty przejęcie na rzecz miasta takich nieruchomości, oczywiście zabezpieczenie w formie akredytywy czy jakiegoś depozytu bankowego środków finansowych równoważących wartość nieruchomości, sprawa byłaby zupełnie inna, ale wiemy, dzisiaj takich możliwości prawnych nie mamy i tam, gdzie to możliwe, próbujemy do tych właścicieli dotrzeć, próbować ustalić tych właścicieli no i próbować zobowiązać ich do uporządkowania. Czasami to się udaje, ale przykro, trzeba powiedzieć z przykrością, że częściej się nie udaje. Wszyscy wiemy, że tam, gdzie jest jakiś porządek w rodzinach, zwykle nie ma takich problemów. Ten stan własnościowy jest jasny, jest właściciel, który dba i pilnuje. Zwykle problemy są tam, gdzie te sprawy własnościowe w rodzinach nie zostały w porę i tak jak trzeba uporządkowane.

Wnioski, zapytania:

Radna Helena Kuklik

Nr 3. dot. remontu budynku miejskiego ul. Piłsudskiego 1 – Z uwagi na słaby stan techniczny budynku miejskiego przy ul. Piłsudskiego 1 ująć w funduszach miejskich jego remont (obecnie budynek użytkowany przez Zamiejscowy Wydział Politechniki Białostockiej).

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oczywiście, gdyby Politechnika Białostocka zechciała przyjąć taki prezent od miasta Hajnówka, jak te budynki po szkole podstawowej, my dawno byśmy to już przekazali. Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, Pan Dziekan zresztą o tym wspomniał, nie zawsze ten klimat w Białymstoku jest przychylny dla inwestycji w Hajnówce, ale wydaje mi się nie będzie problemu z przekazaniem i przejęciem przez Politechnikę tych obiektów wtedy, kiedy już one będą wyremontowane. A ja przypomnę, że w tej chwili mamy złożone wnioski na termomodernizację wszystkich budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, dwóch budynków komunalnych przy ulicy Białowieskiej i musimy się najpierw uporać, że tak powiem, z tamtymi inwestycjami, ale temat na przyszłość jest otwarty, Wyjaśnię też, że podjąłem już rozmowy z firmą Forte na temat odkupienia czy przejęcia przez miasto części budynku biurowca przy ulicy 3 Maja obok stołówki „tartacznej”. I z chwilą pozyskania tych budynków w przyszłości, oczywiście, one będą wymagały dużych nakładów, dużego przejęcia, ale jest szansa, żeby myśleć o takim mądrym, racjonalnym wykorzystaniu tych budynków, niewykluczone, że również na potrzeby lokalowe Politechniki Białostockiej.

 

Radna Alicja Chaniło

Nr 4. dot. dodatkowych miejsc parkingowych przy szpitalu oraz ławeczek przy nimChciałabym złożyć wniosek o zwiększenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy szpitalu, bo dlatego, że tam dosyć dużo jest pacjentów niepełnosprawnych no i dosyć trudno tam poruszać się, także bardzo bym prosiła. No i o zwiększenie jeszcze 2-3 ławek. Zbliża się okres wiosenno-letni, także tam.

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka i Dyrektora SP ZOZ w Hajnówce udzielona na sesji – Odnośnie ławek to z Panią radną rozmawialiśmy jesienią na ten temat. No oczywiście na zimę nie wystawialiśmy tych ławek, ale już jest piękna wiosna, także myślę jedna ławka przed oddziałem obserwacyjno-zakaźnym tutaj zostanie postawiona. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca parkingowe i dla osób niepełnosprawnych, są wyznaczone 4 miejsca, z tym, że mamy problem, że nie wszyscy użytkownicy tych parkingów przestrzegają, prawda, tej informacji, że są 4 miejsca. No chcę powiedzieć, że Policja nie bardzo chce interweniować, bo to nie jest droga publiczna, a z drugiej też, prawda, strony nie bardzo prosimy Policję, bo to w sumie nasi pacjenci, nasi klienci. Natomiast przymierzamy się w tym roku wyrównać te nawierzchnie na parkingach chociaż częściowo. Na pewno w tym miejscu, gdzie są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. I wówczas narysujemy koperty. Jak koperty narysujemy, 4 te koperty, to wówczas te miejsca będą bardzo wyraźne, oznakowane i myślę, że użytkownicy będą wówczas przestrzegać tych oznakowań.

 

Nr 5. dot. przeniesienia przystanku MPK ul. Warszawska przy OSMTeraz następna sprawa to jest nieszczęsny przystanek, o którym tu dosyć głośno chyba tu w Urzędzie Miasta było, bo mieszkańcy zebrali podpisy. Chodzi o przystanek przy mleczarni. Tam z drugiej strony koło cerkwi ten przystanek jest, ale tu składali mieszkańcy ulicy Leśnej. Zostały zebrane podpisy przez, wśród poszczególnych zakładów pracy, które tam się znajdują. I co się okazało? Przystanek został postawiony, owszem, ale przy ulicy Wrzosowej, gdzie jest przystanek jeden koło drugiego. Jeden to jest przy Motelu Żubr, następny o kilkadziesiąt metrów dalej jest na ulicy Wrzosowej i ten przystanek, który został teraz postawiony, jest zbędny, bo dlatego, że ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają przy ulicy Leśnej i tak mają daleko, jak mieli do tej pory, także no nie wiem, jak ten problem rozwiązać, ale trzeba go po prostu rozwiązać, żeby już przestało się o tym mówić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Chaniło podnosi temat przystanku, Pani Alicjo, to nie jest nasz zła czy dobra wola, bo droga, o której mówimy i miejsce, w którym mieszkańcy ulicy Leśnej by ten przystanek widzieli, jest drogą wojewódzką. I na dzień dzisiejszy absolutnie nie ma zgody, nie ma możliwości żadnych, żeby w tym miejscu ten przystanek zrobić, ponieważ tych kilkadziesiąt metrów tam dalej za skrzyżowaniem z ulicą Wrzosową ten przystanek jest. Zrobiliśmy ten dodatkowy przystanek przy ulicy Wrzosowej na wniosek Dyrektora Komunikacji Miejskiej, ponieważ to było możliwe, nie stanowi żadnych problemów a może dla niektórych mieszkańców ulicy Leśnej wydać się korzystniejszy i może stamtąd będzie trochę bliżej.

 

Nr 6. dot. naprawy wiaduktu PKP (kładka nad torami)Następna sprawa to mamy piękny wiadukt, który nie wiem, kiedy już dawno był odnawiany. Ta balustrada jest okropna a jednak ten wiadukt też jakąś wizytówką miasta jest. Także chciałabym się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny, żeby po prostu to zrobić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wiadukt jest własnością Gryfskandu, my już niejednokrotnie... Nie. Nie. Proszę mi wierzyć, ja, mówimy o tym wiadukcie nad ulicą Bielską... A to mówimy o kładce a nie... No dobrze, to w takim razie, to znaczy wystąpimy do PKP i do Gryfskandu też, bo tam do Gryfskandu też trzeba ponowić to wystąpienie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6

 

Radny Karol Nieciecki

Nr 7. dot. naprawy wjazdu od strony ul. Celnej na cmentarz katolickiNa poprzedniej sesji pytałem o drogę, przepraszam, o wjazd na cmentarz od ulicy Celnej, prawda? Do 16 marca dostałem taką odpowiedź, że do 16 marca będzie naprawione. Ja widziałem, że tam ktoś na pewno coś robił, że tam na pewno jakaś ekipa rozsypała piasek, prawda, troszeczkę utwardziła przy płocie, że tak powiem, ogrodzeniu cmentarza na całej rozciągłości, natomiast chodziło mi też głównie o wjazd, że jeżeli się skręca z drogi Celnej na cmentarz, prawda, to ten wjazd zapada się w błoto po prostu i tam jest taki, prawda, fragment, gdzie trzeba naprawdę było, jako mieszkańcy i jako, myślę, że miasto, powinniśmy zadbać. Jest to przybytek, który dotyczy, prawda, nas wszystkich.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Nieciecki podnosi temat wjazdu na cmentarz przy ulicy Celnej. Ja rozumiem, że na bieżąco w tej chwili uporządkowaliśmy to, co było możliwe, ale niewykluczone, że po prostu tam trzeba zrobić utwardzony wjazd z polbruku i tak dalej. Pan Burmistrz Skiepko to zapisze. Ja nie powiem, że na pewno to zrobimy w tym roku, ale zobaczymy. Zwykle staramy się zrobić dużo. Jeżeli tylko czas pozwoli i starczy nam pieniędzy na materiały i jest to w pasie drogowym ten wjazd, a wierzę, że tak jest, no to postaramy się to zrobić.

 

Nr 8. dot. stanu technicznego chodnika w ul. Mikołaja RejaNastępne pytanie, z którym chciałbym się zwrócić, jest okres, prawda, wiosenny, okres remontów. Stan techniczny chodnika przy ulicy Reja i to na całej rozciągłości, zwłaszcza vis-a-vis cerkwi tutaj, prawda, można połamać nogi, naprawdę. Natomiast, ale chodnik ten po drugiej stronie właśnie. Cerkiew dotyczy, myślę że cały powinien być przejrzany, prawda, poprawiony, żeby mieszkańcy tam nie łamali nóg.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Tak samo chodnik przy ulicy Reja. Nie powiem, że przebudujemy chodnik, ale sprawdzimy to. Tam, gdzie trzeba wyrównać płytki i poprawić, to to poprawimy.

 

Radny Piotr Mironczuk

Nr 9. dot. skupiska ptaków na osiedlu Fabryka ChemicznaW imieniu mieszkańców Fabryka Chemiczna chciałem zaprosić pracowników Referatu do wizyty lokalnej. Otóż chodzi o to, że tam jest problem z mieszkaniem, czyli szczególnie porą popołudniową nie można spokojnie mieszkać i żyć przez ptaki, które nie dają po prostu spokoju. Nowo oddane chodniki, ulice, po prostu nie można z tego korzystać, bo wszystko jest ograniczone i oznakowane odchodami. Gdzie, którędy można chodzić? I ci ludzie to, co mówili, że zgłaszali się tu i prosili, i po prostu już chcą tylko, żeby administracja przyszła i zobaczyła, i ewentualnie coś zaradziła, i pomogła w tym temacie, bo naprawdę, tu od strony ulicy Filipczuka jest bardzo, bardzo nieestetycznie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No nie wiem, co tu odpowiedzieć Panu Mironczukowi na temat ptaków no. Żadnego odstrzału, straszenia ptaków organizować nie będziemy. Zobaczymy, jak tam, bo ja rozumiem, że ta obecność ptaków jest związana głównie pewnie z dużymi drzewami. Zobaczymy, czy gdzieś tam się nie da podciąć trochę gałęzi, żeby tych ptaków nad chodnikami fizycznie bezpośrednio było mniej.

 

Nr 10. dot. naprawy chodników – W ramach naprawy ulicy Piłsudskiego czy nie można by było poprawić chodnik tu na wysokości parku naszego? Tu ten odcinek w zasadzie to jest chyba 50 metrów i w ramach tej poprawy chodnika przez całą ulicę można by było zrobić tu. I ewentualnie może Pan Burmistrz by pomyślał coś zrobić z placem przed pomnikiem? Bo szybko mija lato i znowu 11 listopada przyjdzie, będziemy składać kwiaty a nasze maluchy, czyli zuchy itp., będą stali w wodzie. No my to starsi znajdziemy miejsce a tu znowu oni będą tam jak to ostatnio miało miejsce w tamtym roku.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Mówi Pan o chodniku przy ulicy Piłsudskiego. O które to miejsce chodzi? A, to w parku. A, tutaj, rozumiem. Na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu. Droga wojewódzka. No to zobaczymy. Jeżeli przy okazji robienia tamtego chodnika uda się wygospodarować trochę oszczędności, porozmawiamy, może uda się to zrobić w tym roku. Jeżeli nie, to trzeba będzie już pomyśleć na przyszłość. Przed pomnikiem to po prostu trzeba byłoby utwardzić, poszerzyć tą utwardzoną cześć. Nie odpowiem w tej chwili. Musimy popatrzeć, policzyć, ile by to kosztowało i zobaczymy...No nie, samo wyrównanie. Jeżeli o to chodzi, nikt nas nie zapewni że 3 maja zawsze będzie ładna pogoda, nie, bo... To zobaczymy, też mówię, to trzeba policzyć.

 

Radny Maciej Borkowski

Nr 11. dot. monitoringu w szkołachProszę o udzielenie informacji na temat monitoringu w podległych placówkach oświatowych na terenie miasta.

1. Ilość kamer zamontowanych w poszczególnych placówkach.

2. Dane techniczne kamer z podziałem na placówki.

3. Data założenia monitoringu oraz koszty poniesione z tego tytułu.

4. Roczny koszt utrzymania monitoringu w poszczególnych placówkach.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Monitoring w szkołach. My przekażemy informację pisemną, bo ja w tej chwili nie odpowiem. Ten monitoring był robiony głównie z wykorzystaniem we współpracy z radami rodziców w tych wszystkich szkołach.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 11

 

Nr 12. dot. naprawy chodnika przy bloku ul Piłsudskiego 4DChciałem jeszcze prosić o poprawę chodnika, drogi na Piłsudskiego 4D wzdłuż bloków. Tam jest strasznie. Dziura na dziurze, Panie Burmistrzu. Jeśli można by było coś z tym zrobić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie radny, w tej chwili nie będziemy tam podejmować jakichś istotnych działań, ponieważ 4D to jest ten ostatni rząd przed parkiem, tak? Nie, bo, ten ze sklepem. Bo planujemy tam wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji duże roboty, łącznie z przebudową burzówki, z przebudową, z budową burzówki, z przebudową kanalizacji i całkowitą przebudową chodników, parkingów i tak dalej. Czekamy tutaj na decyzję ze Starostwa Powiatowego pozwalające na wycięcie niektórych drzew, które trochę przeszkadzają w realizacji tego przedsięwzięcia, ale taki jest zamiar na rok bieżący. I oczywiście nie w całości, bo w całości to jest bardzo duży zakres robót, ale przynajmniej w znaczącej części.

 

Nr 13. dot. płaszczy ochronnych pracownikom interwencyjnym Prosiłem w Referacie Ochrony Środowiska, bezskutecznie. Może dałoby się coś zrobić dla pracowników interwencyjnych, którzy, gdy pada deszcz, muszą pracować. Jak ja słyszę, to ci pracownicy są zabierani, tak, z ulic na czas deszczu, ale to nie zawsze się sprawdza, nie zawsze nadąża ten samochód, tak? Może jakieś płaszcze przeciwdeszczowe przynajmniej, Panie Burmistrzu, dałoby się zakupić dla tych pracowników? Koszt niewielki. Myślę, że jest to do zrobienia.

Odpowiedź Pani Marty Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli mogę odpowiedzieć, pracodawca nie jest obowiązany do wydawania dodatkowych ubrań. Chcę zaznaczyć wyraźnie, że jeżeli pracownicy są rozstawieni na terenie miasta i są opady deszczu znaczne, duże, samochód ich zawozi. Ludzie, którzy pracują na terenie miasta, są świadomi, że muszą się zabezpieczyć w taki sposób, aby również na wypadek deszczu, mieć ubranie, które zapewni im ochronę przez pół godziny, godzinę, ponieważ są zwożeni i w swoim pomieszczeniu mają czas na zjedzenie kanapki, wypicie herbaty, więc to nie jest tak, że oni 8 godzin pracują w ulewnym deszczu.

 

Radny Bogusław Łabędzki

Nr 14. dot. nagrody dla Pani Marzanny Lipczyńskiej Na początek mam wniosek, który chciałbym, żeby Pan Burmistrz przekazał do Starostwa Powiatowego. Myślę, że na Dzień Edukacji Narodowej w roku obecnym moglibyśmy poprzeć wniosek o nagrodę dla Pani Marzanny Janik-Lipczyńskiej, która przygotowuje z młodzieżą różne akcje teatralne. Jak było widać ostatnio, kiedy było przedstawienie „Moralność Pani Dulskiej”, zainteresowanie mieszkańców Hajnówki taką aktywnością artystyczną jest bardzo duże. Młodzież pod kierunkiem tej Pani wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, tym potrzebom. My oczywiście nie możemy nagradzać osoby, która nie pracuje w naszej szkole, ale możemy wnioskować o to, żeby Pan Starosta w Dniu Edukacji Narodowej o takiej nagrodzie dla Pani Marzanny nie zapomniał. Jest to wniosek, który powstał w oczekiwaniu w kolejce na odbiór ubrań po spektaklu i tutaj myślę, że mieszkańców trzeba by było w tej mierze posłuchać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Łabędzki wnosi o wyróżnienie Pani Lipczyńskiej. Tak jak słusznie radny zauważył, jest to pracownik szkoły prowadzonej przez powiat hajnowski. Drugi temat też dotyczy jakby zadania powiatowego, także no tutaj rozważymy wystąpienie w jednej i w drugiej sprawie do Starosty.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 14

 

Nr 15. dot. studzienek w drogachOtrzymałem w międzyczasie między sesjami list od mieszkańców z ulicy Długiej, ale taka sama sytuacja no w takim samym rozmiarze, czy tak samo jaskrawo występuje na pewno na ulicy Miłkowskiego. Ja o tej ulicy Miłkowskiego już mówiłem wcześniej parokrotnie. Tutaj radny też wspierał mnie w tej mierze. Ostatnio mieszkańcy ulicy Długiej skarżą się na jedne studzienki, które są za nisko i na te, które są za wysoko ponad poziom drogi asfaltowej. Myślę, że czas byłoby uporządkować. To jest mienie miejskie. Wszelkie szkody, które ewentualnie mogą powstać w wyniku tego, że nie potrafimy dbać o nasze mienie, będą obciążały później budżet miasta, więc warto by było. Ja składam taki wniosek, abyśmy w mieście zrobili przegląd na ulicach, gdzie nasze instalacje wodociągowe i kanalizacyjne nie spełniają wymogów takich czysto myślę praktycznych, tak. Myślę, że takie łatanie, uklepywanie asfaltu gdzieś tam w niektórych miejscach no niestety nie przynosi rezultatu i czas tutaj profesjonalnie tą sprawę załatwić, żeby studzienki nie wystawały i nie zapadały się pod powierzchnię drogi. Na ulicy Długiej jest jeszcze takie wybrzuszenie w poprzek jezdni. Pomalowane wskazuje na to, że może potraktowano to jako tak zwany spowalniacz, ale to w tej chwili już nie jest spowalniacz, tylko wysokość jest tak duża, że to jest zatrzymywacz wręcz samochodów, więc myślę, że przy tym przepuście trzeba by było zrobić porządek, bo on już nawet w wysokich samochodach sięga niestety do podwozia.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ulice Długa i Miłkowskiego, nie tylko Długa i Miłkowskiego, no są to roboty, które trzeba zrobić, ale które będą dużo kosztowały. Ja powiem tak, po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów, które są zaplanowane przy inwestycjach na ten rok, zobaczymy. Jeżeli będzie można pewne środki przesunąć na bieżące utrzymanie dróg, to bez konieczności zmian przepisów tutaj, bo nie są to działania inwestycyjne. Będziemy mogli przynajmniej te najbardziej newralgiczne miejsca na tych drogach poprawić. Bo to nie dotyczy tylko ulicy Długiej czy Miłkowskiego, ale również kilku innych. No wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, jakie to przyczyny, gdzie te rzeczy się dzieją. Zwykle na tych terenach, które są w mieście najniżej położone. Wynika to z tego, że te instalacje komunalne położone niżej w czasie zimy, mróz swoje robi i to każdej zimy trochę to wypycha do góry, tutaj jest ta przyczyna, ale ja tak jak już wspomniałem, spróbujemy te najtrudniejsze miejsca w tym roku poprawić.

 

Nr 16. dot. klas integracyjnych na poziomie szkoły średniejPanie Burmistrzu, był ten wniosek składany parę lat tamu. Obecna sytuacja w naszych szkołach czy w ogóle obecna sytuacja edukacyjna w mieście wskazuje na to, że powinniśmy do tego pomysłu wrócić. Chodzi o stworzenie klas integracyjnych, czyli skierowanych także do młodzieży o potrzebach specjalnych, edukacyjnych, klas integracyjnych, ale na poziomie szkoły średniej. Tutaj Starostwo jak gdyby nie przychyla się przez ostatnie lata do tego pomysłu. Ta młodzież, która wymaga takich właśnie specjalnych warunków edukacyjnych, musi szukać sobie miejsca poza naszym powiatem. Skoro więc nie może tego swojego zadania spełnić powiat, może my sięgniemy po te subwencje, które są zapisane. Na pewno pomoże to nam rozładować też politykę kadrową w naszych szkołach.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Drugi temat też dotyczy jakby zadania powiatowego, także no tutaj rozważymy wystąpienie w jednej i w drugiej sprawie do Starosty.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 16

 

Nr 17. dot. zarządzenia Burmistrza Miasta Hajnówka nr 19/16Zarządzenie Nr 19/16, to jest zarządzenie w sprawie działalności lobbingowej. Od momentu, kiedy się to zarządzenie pojawiło, będziemy mieli w lutym przyszłego roku informację o tym, jak działania lobbingowe przebiegały w naszym mieście czy w naszym Urzędzie. To z taką sytuacja spotkamy się za rok, natomiast ja chciałbym, żeby Pan powiedział coś na ten temat, jak to obecnie wygląda, tak, jak jeszcze przed wprowadzeniem tego, przed ogłoszeniem tego zarządzenia sytuacja lobbingowa w naszym mieście wyglądała, jak była opisywana, jak wyglądała statystycznie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o lobbing, kodeks etyki pracowniczej, ja to po prostu sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi.

 

Nr 18. dot. zarządzenia Burmistrza Miasta Hajnówka nr 18/16Drugie Zarządzenie to jest 18/16 z 8 marca 2016 r. o wprowadzeniu zasad polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Miasta Hajnówka. W punkcie 1 tego zarządzenia, załącznika właściwie, mamy informację o kodeksie etyki pracowników Urzędu Miasta Hajnówka. To jest kodeks, który powstał 28 lutego 2011 roku. On funkcjonuje na BIP-ie, ale jest w tej zakładce w zarządzeniach. 2011 rok to taka odległa data. Mieszkańcy proszą o to, żeby ten kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta umieścić jako zakładkę zamieścić na BIP-ie, tak, żeby był szybko do odczytania, zweryfikowania jego zapisów. Dalej w tym zarządzeniu, czy w załączniku, Panie Burmistrzu, razi trochę użyte określenie petent. Petent to jest określenie pochodzące z łaciny dotyczące osoby, która przychodzi z prośbą, przychodzi po łaskę. No nasi mieszkańcy proszą, żeby w zarządzeniu tym zmienić tą formułę na stronę, mieszkaniec, niektórzy sugerują obywatel. Tak, żebyśmy no nie stawiali naszych mieszkańców właśnie od razu na starcie przy wejściu do Urzędu w pozycji osoby ubiegającej się o łaskę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o lobbing, kodeks etyki pracowniczej, ja to po prostu sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o słownictwo, na pewno w kodeksie etyki pracowniczej jest używane słownictwo, które występuje w pragmatyce samorządowej i w kodeksie postępowania administracyjnego, ale oczywiście ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby wyrażenie petent zastąpić

 

Nr 19. dot. Suwalskiej Strefy EkonomicznejMój wniosek o to, by zorganizować spotkanie z nowym zarządem Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Myślę, że nowy zarząd już się ukonstytuował. Pewnie myśli o nowych możliwościach swojego działania. Mamy ten kawałek Strefy Ekonomicznej. Ona, jak dzisiaj byśmy weszli na stronę strefową, to no nie jest informacją wyeksponowaną. Może udałoby się z zarządem ustalić jakiś wspólny, wspólną strategię działania, żebyśmy tą swoją działkę mogli przez jakiegoś inwestora zapełnić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Zarząd Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. My już się spotkaliśmy z nowym zarządem Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, także jesteśmy tu w bezpośrednim kontakcie. Zostały już uzgodnione warunki brzegowe ogłoszenia przetargu na sprzedaż. Czekamy tylko na potwierdzenie deklaracji ze strony pochodzącego z Hajnówki inwestora.

 

Radny Sławomir Kulik

Nr 20. dot. ścieżek rowerowychZbliża się okres rowerowy. Ja chciałbym zapytać, czy miasto opracowuje taki kompleksowy program ścieżek rowerowych?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Chcę powiedzieć, że spotkał się zespół pracowników Urzędu Miasta odnośnie ewentualnej lokalizacji ścieżek rowerowych tak typowo na roboczo, Natomiast w tej chwili mamy jakby możliwość spotkania się z firmą, która opracowuje takie koncepcje ścieżek rowerowych w Lublinie i w innych miastach. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości doprowadzimy do tego spotkania i wdrożymy koncepcję ścieżek rowerowych w mieście tak, aby te rozwiązania były jak najlepsze.

 

Nr 21. dot. stojaków na roweryChciałbym zaapelować szczególnie tutaj do przejrzałem stojaki dla rowerów i chciałbym zaapelować szczególnie do sklepów wielkopowierzchniowych, żeby troszeczkę te stojaki poprawić, bo one są tak małe, że czasami z kół robią się ósemki. Po prostu stojak musi mieć odpowiednią wysokość, także jeżeli to możliwe, proszę o zmianę tych właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych no i oczywiście miasto też mogłoby się dołożyć, na przykład koło biblioteki jakiś ładny stojak czy w innych miejscach, to już do uzgodnienia, prawda?

 

Radny Janusz Puch

Nr 22. dot. naprawy schodów – ul. 3 Maja vis-a-vis sklepu mięsnego – Naprawienie schodów na 3 Maja obok przystanku PKS-u w stronę kościoła, tam na wejście na budynki na osiedle Centrum. Mniejsza część jest w dobrym stanie, natomiast ta większa to po prostu się rozsypuje. Zbliża się właśnie ten sezon turystyczny, osoby będą przyjeżdżać, więc dobrze by było, żeby to było zrobione i można było bezpiecznie chodzić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Zejście na Osiedle Centrum. Panie Andrzeju, proszę to zapisać. To jest też droga wojewódzka, ale może być już, nie wiem, albo to będzie to na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, albo będzie to gdzieś teren miejski. Musimy fizycznie popatrzeć, gdzie to jest i ustalimy. Jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa, to poprosimy Prezesa, żeby te schody poprawił.

 

Nr 23. dot. naprawy chodnika przy skwerze od strony ul.3 Maja Chciałem zgłosić wniosek o naprawienie chodnika na ulicy 3 Maja tutaj vis-a-vis skweru przy wejściu na plac przy pomniku z krzyżem. Tam jest jeden rząd płytek na długości gdzieś 6-7 metrów, który się już rozpadł i niedługo tych w ogóle nie będzie. I tam trzeba, żeby Zarząd, bo to chyba pod Zarząd Dróg Wojewódzkich podlega, do nich zgłosić, żeby oni to naprawili, tam potrzeba parę, 5 obrzeży i to umocować.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – To jest droga wojewódzka. No nie wiem, czy nam w tym roku starczy tych pieniędzy na to wszystko, bo gdyby się dało zrobić, to byłoby najlepiej. A to rozumiem. Także to razem będziemy ten temat omawiać.

 

Radna Maria Szlifarska

Nr 24. dot. naprawy nawierzchni ul. Małej Mieszkańcy Osiedla Mazury i ulicy Małej zwracają się z prośbą o naprawienie nawierzchni ulicy Małej. Rzeczywiście, tam jest mnóstwo dziur. One są nieduże, ale są bardzo głębokie. I chciałabym prosić o naprawienie tej nawierzchni.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Szlifarska mówi o ulicy Małej. No będziemy w tej chwili już intensywnie te wszystkie ubytki w drogach usuwać. Jest już taka pogoda, że jakby nie szkoda wydawania tych pieniędzy na masę, żeby to naprawiać, ale jeżeli chodzi o ulicę Małą, docelowo mamy tam taki trochę inny plan. W tej chwili jest w fazie końcowej opracowanie dokumentacji na ulicę Nowowarszawską. Chcemy w tym roku we wrześniu, kiedy będzie ogłoszony konkurs w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwanych schetynówek, wystąpić z wnioskiem do Wojewody o sfinansowanie modernizacji tej ulicy. I myślę, że tutaj droga powinna uzyskać akceptację, ponieważ jest dużo takich punktów dobrze ocenianych. Mam tu na myśli szkołę, sąsiedztwo bezpośrednie drogi wyższej kategorii, tak też pogotowia ratunkowego. I wtedy, kiedy będziemy robić tamtą drogę, to fizycznie byłoby to realne w 2017 roku, zechcemy tam wymienić krawężniki i po prostu na całości ulicy Małej położyć nową nakładkę i dopiero to rozwiąże docelowo najlepiej tamte problemy. Ale w tym roku niezwłocznie te dziury usuniemy.

 

Radny Ireneusz Kiendyś

Nr 25. dot. naprawy chodnika w ul. Armii KrajowejPaństwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, tutaj są zgłoszone różne chodniki w ulicach. Ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na jeden chodnik w ulicy Armii Krajowej. Ta część w parku będzie robiona w tym roku a tam pozostał na Armii Krajowej od Piłsudskiego do 3 Maja chodnik wyremontowany z lewej strony a z prawej też zostały zrobione nowe parkingi i też jest wyremontowany na pewnym odcinku. Pozostało tam raptem 60 metrów chodnika niewyremontowanego i żeby to się udało jeszcze przełożyć jak najszybciej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Chodnik przy ulicy Armii Krajowej. W tym roku ten chodnik jest zaplanowany, będzie zrobiony. Mówimy tu o odcinku od wjazdu na osiedle do skrzyżowania do Armii Krajowej i Piłsudskiego.

Radna Helena Kuklik

Nr 26. dot. tabliczek zakaz wrzucania reklamZa pośrednictwem Pana Burmistrza chciałam się zwrócić do naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy może raczej do PUK-u, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, a w zasadzie do sklepu „Fachowiec”. Dobrze by było, gdyby zaopatrzył sklep w nalepki typu na przykład „Proszę nie wrzucać ulotek”, w które mogliby się zaopatrywać nasi mieszkańcy, ponieważ zgłosili mi problem, że nie chcą niektórzy otrzymywać ulotek i sądzę, że chociaż są mniejszością w naszym mieście, to mają do tego prawo, mogą tego żądać. Oni podejmowali już pewnego rodzaju kroki, rozmawiali, kontaktowali się z koordynatorem do spraw kolportażu ulotek w naszym mieście, otrzymywali pewnego rodzaju zapewnienia, które niestety były później nie do końca realizowane. Ja to oczywiście rozumiem. Mieszkańcy po części też rozumieją, bo roznosiciele ulotek się zmieniają albo zapominają o tych adresach. I dobrze by było, żeby na skrzynkach pocztowych można było przykleić jednakowego rodzaju nalepki, które by wpadały w oko roznosicielom ulotek i wtedy można by było od nich żądać, ponieważ podstawy prawnej jako tako nie ma do tego, żeby ich zobligować do tego, żeby nie wrzucali. Jest to ich jakby dobra wola. Ale te nalepki dużo by im pomogły. A myślę, ze są zagrożeniem pewnego rodzaju dla mieszkańców, ponieważ wskazują dla osób niepożądanych, że w tym mieszkaniu od dawna nikt nie przebywa. Być może wyjechał na urlop. W każdym bądź razie mieszkańcy po prostu mają do tego prawo a dla nas to też poprawiłoby znacznie wizerunek miasta, ponieważ te ulotki często zalegają na ulicach.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Mówiliśmy przed chwilą o, że tak powiem, korupcji i lobbingu no. Pani Przewodnicząca, nie wolno nam takich rzeczy robić publicznie no. Możemy tylko doradzić, zachęcić jednostkę, żeby sprzedawała takie... Pani Przewodnicząca, ja jeszcze raz mówię, proszę zwracać uwagę, o czym Pani mówi i do czego Panu apeluje. Pewnych rzeczy nam nie wolno robić no.

 

Radna Barbara Laszkiewicz

Nr 27. dot. naprawy elewacji budynku należącego do Nadleśnictwa (za ZM Hamech)Chciałam poruszyć jeden problem, bo zależy nam chyba wszystkim na wizerunku naszego miasta i na estetyce. Ja tą sprawę poruszałam, wspomniałam na komisjach, jakie się odbyły i chcę powiedzieć, że za Hamechem jest bardzo obskurny budynek, który szpeci nasze miasto. Jak Pan Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów mnie poinformował, bo ja byłam przekonana, że ten budynek należy do Przedsiębiorstwa Wodociągów, ale niestety nie, to jest budynek Nadleśnictwa. I chciałam prosić, czy można by było skierować taką prośbę do Nadleśnictwa, żeby troszeczkę elewację tego budynku poprawić? Dlatego, że to jest obwodówka, wszyscy tam jadą i bardzo brzydko wygląda. Ewentualnie, jeśli tego nie chcą, to Pan Prezes poinformował, że bardzo chętnie przejmie tą przepompownię, tylko najprawdopodobniej ma bardzo małe szanse.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Laszkiewicz mówi o budynku. Ma Pani rację. Ja ten budynek też widzę od dawna i proszę mi wierzyć, ja i obecny tutaj Pan Prezes Aleksiejuk z Lasami Państwowymi o przekazaniu tego budynku rozmawiamy już od, jak dobrze pamiętam, od początku tamtej kadencji. Jak wygląda sprawa przekazania nieruchomości z Lasów Państwowych, to ja nie chcę teraz mówić, jest to bardzo trudne, bardzo żmudne. Wystarczy, że temat przekazania ulicy Celnej dopiero zakończyliśmy w ubiegłym roku a trwał on też ładnych kilka lat. Ale w pełni podzielam pogląd, że trzeba podjąć działania i spróbować ten budynek przejąć, chociaż tak naprawdę ten budynek, ta przepompownia była budowana tak dawno, że na dzień dzisiejszy już nie ma takiej potrzeby. Trzeba byłoby tą przepompownię całkowicie zlikwidować. Budynek też rozebrać, bo stan techniczny jest taki, jaki jest i zapewne tu Pan Prezes mnie upewnił w tym, że dzisiaj można robić przepompownie nieduże, które będzie można zakopać w ziemi, których nie widać a swoją rolę spełniają, tak? Ale wrócimy do tematu.

 

Pan Grzegorz Golnik – Mieszkaniec Miasta

Nr 28. dot. parku miejskiegoMam parę pytań w sprawie tego naszego parku. Chyba lat już minęło 2, jak to, akurat to oglądałem na programie Telewizji Kablowej, pokazywano, mówiono o planach rozbudowy tego parku, odnowienia, plany pokazywano, fontanny i tak dalej. No zrobiono tylko jedno zadaszenie, które wygląda jak nieskończone, no ale trudno, jest, jest, jakie jest. I teraz ja się, ja mam takie pytanie, czy ta rozbudowa parku będzie prowadzona, czy będzie zrobione to, czy tylko były wydane darmowo pieniążki na te plany? No bo za te plany ktoś musiał zapłacić, prawda?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Golnik poruszył temat parku. Ja przypomnę, ta koncepcja, którą prezentowaliśmy i Radzie, i obecnym tutaj mieszkańcom miasta, była zrealizowana w ramach realizowanego programu transgranicznego. Była niejako ona takim miękkim elementem projektu inwestycyjnego, jakim było wykonanie zadaszenia w amfiteatrze w Hajnówce i modernizacja, i pewne prace zabezpieczające zabytkowej bramy w parku Potockich w Wysokim. Czy w Kamieńcu? W Wysokim, w Wysokim, tak. I powiem tak, my nie rezygnujemy absolutnie z tego, realizacji tej koncepcji. Przymierzamy się do tego, żeby właśnie w nowej perspektywie budżetowej wspólnie – albo z Prużanami, albo ze Świsłoczą – przygotować kolejny projekt na kontynuację. Oni też mają ciekawy projekt dotyczący parku Tyszkiewiczów w Świsłoczy. Albo, mówię, albo z jednym, albo z drugim miastem taką współpracę podejmiemy i spróbujemy sięgnąć po te środki. Powiem tak, że jeżeli dostaniemy dofinansowanie w ramach tych środków transgranicznych, to zrealizujemy ten projekt taki szeroki, całościowy. Jeżeli natomiast nie, to będziemy ten projekt realizowali, ale skromnie i według własnych środków. Pewnym elementem i realizacją tej koncepcji będzie wykonanie już w tym roku w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego siłowni na świeżym powietrzu, która będzie zlokalizowana tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.

 

Nr 29. dot. miejsca obsługi rowerów w parkuSprawa druga, jeśli chodzi o park. Wiem, że to nie była inwestycja Urzędu Miasta, bo to zdaje się tam było z Unii. Chodzi o tą taką budkę. Jak to się ona nazywa? Miejsce obsługi rowerowej, prawda? Jakoś tak się nazywa. Takie tam stoi koło komendy za płotem. Ni to pies, ni to wydra. Odkąd ja pamiętam to postawiono, nie widziałem tam żadnego rowerzysty a chodzę tamtędy bardzo często, bo do biblioteki, po zakupy, także bardzo często chodzę. Jedynie to, a miejsce to jest bardzo dobre, ale dla kogo? Jak pada deszcz, to dla takich drobnych pijaczków, żeby sobie jakiegoś tam bełta wypić, dla uczniów, żeby sobie marychę popalić albo pozaczepiać ludzi o 2 złote, o złotówkę, bo dostaniesz w mordę, jak będziesz podskakiwał. Przepraszam za wyrażenie, ale to jest, to jest, to jest taka. Tym bardziej, że to miejsce obsługi rowerów a postawione dla przy chodniku dla pieszych.

 

Nr 30. dot. drogi i chodnika do siedziby MOPSByłem w lutym na Radzie i tutaj Pana Burmistrza nie było i prosiłem, w zasadzie to chyba sprawa nie jest mocno finansowa. Idąc do MOPS-u tutaj od tych baraków, tam jest taki kawałek chodniczka szerokości 1,5 płytek czy 2 małych, tylko że pieszy tym chodniczkiem nie może przejść. Raz, że tam by sobie powykręcał nogi, bo to wygląda, jak leje po wojnie, a drugie, że stoją samochody. Naprzeciwko parking, olbrzymi parking jest pusty. Czy nie można by wyremontować? Bo tam no różni chodzą ludzie. Tego tam jest, ja liczyłem krokami, to jest 25 kroków tego chodniczka. I tak od tej byłej bramy 15 kroków. No to no 40 do 50 kroków. Zależy, kto jakie ma. Czy nie można by było tego wyremontować i postawić tam znaku no „zakaz parkowania”? Bo samochody stoją na tym chodniczku a ten chodniczek to jest taki.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Chodnik przy MOPS-ie. No tak jakby, tak jakby Pan dzisiaj z rana nas podglądał, Panie Golnik, bo dzisiaj z samego rana to wspólnie z Zastępca i z Panem Kierownikiem Kicelem tam właśnie byliśmy, bo już od pewnego czasu przygotowujemy się do rozwiązania tego problemu. Ten chodnik z lewej strony zostanie całkowicie zlikwidowany, ta droga zostanie przesunięta od ten 1,20 m w stronę sosen, natomiast chodnik zostanie zrobiony z tej strony od budynku, w którym jest tam siedziba ODR-u. Także planujemy tu ten chodnik zrobić od nowa tak, żeby był dobry i bezpieczny, natomiast przynajmniej na tym odcinku głównym zrobić nową nakładkę i chcemy to zrobić przy okazji, jak będą robione nawierzchnie bitumiczne na naszych drogach. Tam, gdzie najbliżej... No, ja myślę, że chyba staram się mówić wyraźnie. Ten chodnik, jak idziemy od strony ulicy Żabia Górka, ten chodnik z lewej strony będzie przeniesiony na prawą stronę, będzie całkowicie nowy, natomiast o szerokość tego chodnika będzie poszerzona droga i będą nowe krawężniki i nowa nakładka... Tam zakaz parkowania jest, Panie Golnik. Zakaz parkowania jest z tamtej strony.

 

Nr 31. dot. stanu autobusów MPK i techniki jazdy kierowcy autobusuDużo ludzi ma samochody, samochodami jeżdżą, ja na przykład jeżdżę bardzo dużo MPK-iem. I MPK-i to są jak, tyle co ja wiem, to są spółką Urzędu Miasta, prawda? I teraz tak, z tych starych MPK-ów, tych dużych, jedziesz, to normalnie smród spalin, smród spalin, naprawdę smród spalin. A z tych jednych MPK-ów, z tych małych żółtych, specjalnie patrzyłem, i to kilka razy, MPK o numerze bocznym 04, 04, jest taki MKP 04. Kierowca może i dobry, tylko że nie na kierowcę MPK-u. Bo jak raz, że jak on jedzie, jak jest trochę przepchany, jak hamuje czy rusza, to ludzie stojący, tak jak wahadło, któryś sobie kiedyś kark skręci. A do tego nie wiem, kto tym MPK-om robi przeglądy, bo w niektórych to tak silnik pracuje i tak się pasażer czuje w tym MPK-u jakby leciał helikopterem, tylko bez nauszników. I to, ja nie wiem, niech tam Pan czy Pan Dyrektor, czy kierownik niech zarządzi normalny, prawdziwy przegląd tych MPK-ów, a nie ot, podpisane, o może jeździć dalej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Samochody mamy takie, jakie mamy. Na tyle, na ile nam budżet pozwala, bo pamiętacie, w przeszłości te samochody kupowaliśmy. Jeszcze, no niestety, jeszcze ten najstarszy Autosan, czy jak on się tam nazywa, został. Mam nadzieję, że w przyszłości jego też nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o technikę jazdy kierowców, no zwrócimy na to uwagę Panu Dyrektorowi... No wie Pan, my dochodzenia nie będziemy prowadzić tak naprawdę. Ostrożna jazda jest wskazana dla wszystkich kierowców MPK-ów.

 


Data wytworzenia: 2016-04-07 13:43 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-04-07 13:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska