BIP UM Hajnówka

KOMUNIKAT Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum

KOMUNIKAT Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum

KOMUNIKAT

Podaje się do publicznej wiadomości, że Wojewódzka Komisja do Spraw Referendum w Białymstoku rozpoczęła prace od dnia 14 grudnia 2016 roku w następującym składzie:

  1. Justyna Lewkowicz Przewodnicząca Komisji

  2. Bogumiła Karniewicz Wiceprzewodnicząca Komisji

  3. Joanna Czajkowska

  4. Filip Artur Tagil

  5. Sylwia Wendołowicz

  6. Stefan Chludziński

  7. Krzysztof Mnich

  8. Paweł Backiel

Członkowie Komisji pełnią dyżury w siedzibie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) pokój 030 w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od godz.: 8:00 do godz.: 15:00

W dniu 14 stycznia 2017 roku od godz.: 9:00 do 16:00

W dniu 15 stycznia 2017 roku od godz.: 6:00 do 24:00

Telefon numer (85) 66-54-400

 


Data wytworzenia: 2016-12-16 09:53 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-12-16 09:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska