BIP UM Hajnówka

ŁABĘDZKI BOGUSŁAW SZCZEPAN - Radny Miasta Hajnówka

ŁABĘDZKI BOGUSŁAW SZCZEPAN - Radny Miasta Hajnówka

Numer okręgu wyborczego: 7

Granice okręgu wyborczego: m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery parzyste 48-62, numery nieparzyste 63-65, Armii Krajowej numery parzyste 16-26, Elizy Orzeszkowej numery nieparzyste 1-5, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 7-17, numery parzyste 16-18 i 24, Zielona.

Pełnione funkcje w Radzie Miasta: członek Komisji Spraw Społecznych, członek Komisji Rewizyjnej (odwołany dn. 27 marca 2018r. - UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2018r.)

Przynależności do klubu radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (*OŚWIADCZENIE - decyzja rozwiązania Klubu Radnych PiS)

Numer telefonu: 609 037 559, 85 682 38 35

Adres mailowy: boguslaw.labedzki@wp.pl

Strona internetowa: www.boguslawlabedzki.pl

Charakterystyka:

Urodzony 26 grudnia 1968r. w Hajnówce. Syn Heleny z d. Boguszewskiej i Tadeusza Łabędzkiego. 31 maja 1982r. skazany na dwa lata pozbawienia wolności za kolportaż ulotek antypaństwowych na terenie Hajnówki. Karę zawieszono na okres dwóch lat. W latach 1982/83 skierowany do kuratorskiego ośrodka wychowawczego. Po ukończeniu szkoły zawodowej w Hajnówce, a następnie technikum w Łapach podjął studia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia ukończył w roku 1995 z tytułem magistra teologii oraz dyplomem LICENTIATUS IN MISSIOLOGIA. W międzyczasie współautor projektu muzycznego "Śmiejące się lwy". Od roku 1995 zatrudniony w Szkole Podstawowej w Narewce (obecnie Zespół Szkół). Od 1996r. wykładowca misjologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W roku 2000 podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które zostały przerwane szczęśliwym przyjściem na świat Zuzanny Marty Łabędzkiej, która wyznaczyła nowe kierunki życiu ojca. Od roku 2001 pracownik Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży. Członek NSZZ Solidarność, Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Solidarni 2010, Ruchu Społecznego im.Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Stowarzyszenia Historycznego im.Danuty Siedzikówny "Inki". Radny Rady Miasta Hajnówka w latach 2006-2014. W wyborach samorządowych 2014 wybrany głosami 151 mieszkańców 7 Okręgu Wyborczego w Hajnówce: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/protokoly/18730/23982


Data wytworzenia: 2015-03-16 15:44 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-16 15:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska