BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 15 września 2023r

Materiały na obrady XLVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 15 września 2023r

RADA MIASTA
HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 12 września 2023 r.

BRM.0002.8.2023

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) zwołuję obrad XLVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 15 września 2023 r. godz. 14.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,
    3. zmiany uchwały nr XL/318/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce.

4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Walentyna Pietroczuk

Logowanie się do PORTALU RADNEGO:
Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 13.30 w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.


Data wytworzenia: 2023-09-13 08:06 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-09-13 08:06 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-13 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka