BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 12 maja 2020r.

Materiały na obrady XVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 12 maja 2020r.

Hajnówka, dnia 06.05.2020 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.5.2020

Radni Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020, poz.713) zwołuję obrady XVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 12 maja 2020 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. zmian w budżecie miasta na 2020 rok,

3.2. zatwierdzenia zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia handlu na targowicy miejskiej przy ul. Targowej 72 i miejscu handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce.

4.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2020-05-06 14:26 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-05-06 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska