BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 21 kwietnia 2021r.

Materiały na obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 21 kwietnia 2021r.

Hajnówka, dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

BRM.0002.3.2021

Panie i Panowie Radni

Rady Miasta Hajnówka

(wszyscy)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zwołuję obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka,

    2. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Hajnówce wraz z odpowiedzią na skargę,

    3. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Hajnówka za rok 2021.

  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 


Data wytworzenia: 2021-04-15 14:11 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-04-15 14:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska