BIP UM Hajnówka

Materiały na XV sesję w dniu 6 czerwca 2016r.

Materiały na XV sesję w dniu 6 czerwca 2016r.

Hajnówka, dnia 3 czerwiec 2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 6 czerwca 2016 roku godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 – parter) przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka,

b) zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka.

  1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-06-03 15:08 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-06-03 15:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska