BIP UM Hajnówka

Materiały na XXVI sesję w dniu 17 luty 2017r.

Materiały na XXVI sesję w dniu 17 luty 2017r.

Hajnówka, dnia 15.02.2017 r.

Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.2.2017

Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) zwołuję obrady XXVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 17 lutego 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka ( sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
  4. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-02-15 10:34 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2017-02-15 10:34 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-15 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk