BIP UM Hajnówka

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka - ZAKOŃCZONY

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka - ZAKOŃCZONY

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10.11.2022 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi w projekcie: pn. „Hajnówka OdNowa –Zielona Transformacja”, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w Urzędzie Miasta Hajnówka. - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2022-11-02 13:29 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-11-02 13:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-05-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska