BIP UM Hajnówka

Negocjacje w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokalu przy ul. 3 Maja 37

Negocjacje w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokalu przy ul. 3 Maja 37

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Hajnówka w pokoju nr 219 (sekretariat) 17-200 Hajnówka, ul.A.Zina 1 z dopiskiem "Negocjacje na stawkę czynszu na lokal przy ulicy..."


Data wytworzenia: 2022-11-15 14:21 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2022-11-15 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-17 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka