BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, poz. 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) podaję do publicznej
wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 


Data wytworzenia: 2015-04-07 11:39 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-04-07 11:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska