BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 grudnia 2023r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 grudnia 2023r.

Hajnówka 11.12.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena (udziału) nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

Nr geod. 805/3

brak księgi wieczystej

- udział 3/4

0,30 ha

Gorędy 5, pow. hajnowski, gm. Narew obręb Waniewo

nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami zabudowy siedliskowej

24.000,00 zł

+ VAT

----------

 

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego

2

Nr geod. 32/4

brak księgi wieczystej

- udział 1/2

0,4306 ha

pow. hajnowski, gm. Narew, obręb Odrynki

nieruchomość leśna

8.250,00 zł

+ VAT

-----------

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2023-12-11 11:45 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2023-12-11 11:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska