BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 28 września 2018r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 28 września 2018r.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Hajnówka, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce

Eugenia Marczuk


Data wytworzenia: 2018-09-28 16:52 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-09-28 16:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska