BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie Przedodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2023 r. w związku z wyborami do Rady Powiatowej izby rolniczej

Obwieszczenie Przedodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2023 r. w związku z wyborami do Rady Powiatowej izby rolniczej

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym w naborze uzupełniającym nie zgłosiła się liczba kandydatów odpowiadająca liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej izby rolniczej, Okręgowa Komisja Wyborcza nr 42 w Hajnówce informuje, iż 1 mandat pozostaje nieobsadzony, głosowania nie przeprowadza się.


Data wytworzenia: 2023-09-12 13:35 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2023-09-12 13:35 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-12 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka