BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00015369/1

747/8

0,0557 ha

pow. lokalu

45,54 m2

lokal mieszkalny

przy ul. S.Batorego 27

Budownictwo mieszkaniowe

-----------

139.200,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.    

Burmistrz Miasta

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00008813/7

1342/4

0,0911 ha

pow. lokalu

61,66 m2

lokal mieszkalny

przy ul. 3 Maja 37

Budownictwo mieszkaniowe

-----------

178.500,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.    

Burmistrz Miasta

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-darowania nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość udziału w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu z VAT-em

 

Termin wnoszenia opłat

Rodzaj zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00010125/4

1397/26

0,0314 ha pow. lokalu 48,04 m2

lokal mieszkalny przy ul. Os. Millenium 11

Budownictwo mieszkaniowe

-----------

140.200,00 zł + VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.    

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2021-05-11 08:34 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-05-11 08:34 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-11 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka