BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie z dnia 17.05.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 17.05.2021 r.

Hajnówka 17.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

 

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00035176/7

774/30

0,1481 ha

pow. lokalu

46,60 m2

lokal mieszkalny

przy ul. S.Batorego 23

Budownictwo mieszkaniowe

-----------

140.200,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Burmistrz Miasta

 

 

 

 

 

 

Hajnówka 17.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

 

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00027870/3

1516/49

0,1680 ha

pow. lokalu

37,88 m2

lokal mieszkalny

przy ul. A.Krajowej 56

Budownictwo mieszkaniowe

-----------

104.500,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta

 


Data wytworzenia: 2021-05-17 14:15 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-05-17 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-17 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka