BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie z dnia 7.06.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 7.06.2021 r.

Hajnówka 07.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

Nr geod.

3158

KW Nr BI2P/00025685/5

0,0949 ha

ul. Jutrzenki niezabudowana nieruchomość,

MN - nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

58.000,00 zł

+ VAT (23 %)

----------

 

Sprzedaż w trybie przetargu

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

 

 

 

 

 

 

Hajnówka 07.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

 

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00014497/0

1502/88

0,0380 ha

pow. lokalu

47,60 m2

lokal mieszkalny

przy ul. J.Piłsudskiego 4C

Budownictwo mieszkaniowe

-----------

142.900,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta

 

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2021-06-07 14:43 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-06-07 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-07 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka