BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie na realizację zadań z zakresu weterynarii w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie na realizację zadań z zakresu weterynarii w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Hajnówka, 10.12.2020 r.

GKM.6140.50.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 r.” zwraca się z do lekarzy weterynarii z zapytaniem ofertowym na realizację poniższych zadań w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:

  1. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w granicach administracyjnych miasta.

  2. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej psów odłowionych z terenu Miasta Hajnówka przebywających w schronisku, w zakresie: szczepienia przeciwko wściekliźnie wraz z czipowaniem psów i wprowadzeniem do systemu identyfikacji oraz szczepienia przeciwko chorobom wirusowym (5 chorób), odpchlenie i odrobaczanie (raz w roku).

  3. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji psów odłowionych z terenu miasta Hajnówka przebywających w schronisku dla zwierząt.

  4. Usypianie ślepych miotów.

  5. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji kotów doprowadzonych do lecznicy w ramach realizacji Programu przez osoby posiadające skierowanie od Urzędu Miasta.

  6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej wolno żyjącym kotom dostarczonym przez społecznych opiekunów (tylko w przypadkach zagrażających życiu zwierzęcia).

 

Oferty na załączonym formularzu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219 do dnia 18 grudnia 2020 roku, godz. 9.00. W ofercie należy podać koszt brutto.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-11 14:38 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2020-12-11 14:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-18 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk