BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Hajnówka 2011.03.03.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 07 marca 2011r. do 29 marca 2011r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  • ul. Łabędzia nr geod. 3186/11 - dla poprawienia warunków zagospodarownia nieruchomości przyległej,

  • ul. A. Krajowej 40, Oś. Millenium 9 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy.


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:33 Autor: Urszula Tokarczuk Data publikacji: 2011-03-03 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-25 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka