BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych II”

Oferty należy składać:
Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 23.12.2022 r.   do godz.  9:00

Pliki do pobrania:
SWZ
Załączniki

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2022-12-15 10:13 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-12-15 10:13 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska