BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej i gabinetów terapii specjalistycznej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej i gabinetów terapii specjalistycznej”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 26.11.2021 r. do godz. 09:00


Data wytworzenia: 2021-11-18 09:34 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-11-18 09:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-01 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka