BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce IV”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce IV”

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 08.02.2019 r. do godz. 10:00

 

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2019-01-09 15:26 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2019-01-09 15:26 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-15 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk