BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Rozbudowa ulicy Rysiej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Rozbudowa ulicy Rysiej”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 14.10.2021 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2021-09-28 10:31 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-09-28 10:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska