BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 10.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 05.10.2022 r. do godz. 9:00


Data wytworzenia: 2022-09-02 10:19 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-09-02 10:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska