BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg”

Oferty należy składać:
Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 9:00


Data wytworzenia: 2021-10-04 11:07 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-10-04 11:07 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska